Misyon ve Vizyon

Vizyonumuz
Geleceğe değer katacak bireyler yetiştirmek.

Misyonumuz
Bireylerin; temel insani değerlere sahip olması, ahlaki kararlar ve davranışlar sergilemesine yardımcı olacak değerler ve becerilerle donatılmasıdır.