Misyon ve Vizyon

Vizyonumuz

Öğrencilerin; küresel ve çok kültürlü bir dünyaya hazırlanması,  Ülkemizi tanıtmaya yönelik organizasyonlarının içinde yer alma becerilerinin geliştirilmesi, hayatın gerçekleriyle ve eleştirel düşünmeyi teşvik ederek sorumlu davranmalarının sağlamasıdır.

Misyonumuz

Öğrencilerin;  temel insani değerlere sahip olması, ahlaki kararlar ve davranışlar sergilemesine yardımcı olacak değerler ve becerilerle donatılmasıdır.