Selçuklu Belediyesi

SEDEP Öğrencilerimizi Çok Kültürlü Bir Dünyaya Hazırlıyor.

Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi “SEDEP”; Türkiye’nin örnek eğitim projesidir. Kurumsallaşma ve markalaşması sağlanan proje; 5. yılına girerken, aynı zamanda bir iyilik hareketine dönüşen önemli bir organizasyon haline gelmiştir. Ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenleyecek bir programa dönüşen proje, Başbakanlık Tanıtma Fonu tarafından destek almıştır. “ Uygulanabilir örnek proje” olarak bilimsel araştırmalara konu olan, ulusal ve uluslararası sempozyumlarda tartışılan, MEB “Eğitim ve Öğretimde  Yenilikçilik Ödülleri” proje yarışması finaline seçilen  Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi “SEDEP”; Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi gibi üç kurum tarafından yürütülen en uzun süreli proje niteliği taşımaktadır.

Yükselen şiddet eğilimleri, anne-babaya, öğretmene, yetkili kişilere karşı gelme ve isyan, sahtekârlıkta artış (yalan söyleme, yolsuzluk, hırsızlık vs.), ahlaki değerlerde düşüş, kişisel ve toplumsal sorumluluk bilincinde azalma, kendine zarar verici davranışlarda (madde bağımlılığı, intihar vb.) artış, tüm dünya’da insanlık sorunu haline geldi. Bu tür olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla,  Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi “SEDEP” ile; öğrenci odaklı olmak üzere öğretmen, veli ve tüm toplum, değerler konusunda bilgilendirilmektedir. İnsanlık, barış, adalet, hoşgörü için önemli mesajlar verilmektedir. Bu proje ile; özgün ve nitelikli  yöntemler kullanılarak, milli eğitim müfredatına uygun organizasyonlar ile milli, manevi, tarihi ve kültürel değerlerin yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması, hatırlanması, sevdirilmesi ve farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır. Çağın getirdiği olumsuzluklar karşısında okullar, öğrencilerine iyi tercihler yapabilmek için seçenekler gösterebilmeli ve aynı zamanda bu tercihleri yapabilme stratejilerini sunabilmelidir. Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi “SEDEP” ile bu yapılmaktadır. Ayrıca öğrencilerin, küresel ve  çok kültürlü bir dünyaya  hazırlanması, ülkemizi tanıtmaya yönelik organizasyonların içinde yer alma becerilerinin geliştirilmesi, hayatın gerçekleriyle ve düşünmeyi teşvik ederek sorumlu davranmaları sağlanmaktadır. Uygun ahlaki kararlar ve davranışlar sergilemesine yardımcı olacak değerler ve becerilerle donatılan her öğrenciye yayın ve materyal desteği sunulmaktadır. Ayrıca, etkinlik organizasyonları ile zenginleştirilen proje ile değerlerimizin bilinirliği, kültürümüzün tanıtılması ve yaşatılması konusunda farkındalık oluşturulmakta, olumlu etki sağlanmaktadır.

Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi “SEDEP”, kurumlarımız, yöneticilerimiz, öğretmen ve velilerimizin de katkıları ile bundan sonra da başarılı olacak, değerli nesillerin yetişmesine değerli katkılar sunacaktır. Katkıda bulunan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Uğur İbrahim ALTAY
Selçuklu Belediye Başkanı