Selçuklu Belediyesi

SEDEP Aynı hedefe odaklanan
Çocuklarımızın Ortak Değeridir.

Aynı hedefe odaklanan çocuklarımızın ortak değeri olan Selçuklu Değeler Eğitimi Projesi (SEDEP), 5. yılını geride bırakırken, 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılından itibaren program şeklinde planlanıp uygulanacak niteliğe kavuşmuştur. Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi’nce 5 yıldır yürütülen ve Türkiye’ye model  olan bir programdır. Hedef kitlesi;  temel eğitim ve ortaöğretim öğrencileri, veliler ve öğretmenlerdir. Nihai olarak ise tüm toplumdur.

Özgün ve nitelikli yöntemler kullanılarak, milli eğitim müfredatına uygun organizasyonlar ile milli, manevi, tarihi ve kültürel değerlerin yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması, hatırlanması, sevdirilmesi ve farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır. Bir diğer amacıda; değerlerimizi bilen, anlayan ve benimseyip hayatını bu değerlerle zenginleştiren bireyler yetiştirmektir. Program bu amaçlar doğrultusunda 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında; Sorumluluk, özdenetim, sevgi, dürüstlük, adalet, saygı, yardımseverlik ve sabır  değerleri çerçevesinde etkinlik ve faaliyetlerle devam edecektir.

Değerler Eğitimi Programı (SEDEP), Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında uygulayacağı yeni müfredat programına da ilham verdi ve müfredatın giriş bölümünde “Değerler Eğitimi” başlığı ile yer aldı.  Böylece değerlerimizin, ortaöğretimde,  sınıf ortamındaki uygulamalarla hayata geçirilmesi ve davranışa dönüştürülmesi  hedeflendi.  5 yıldır Selçuklu’daki tüm öğrenci, öğretmen ve velilere aktarmaya çalıştığımız değerler eğitiminin, Milli Eğitim müfredatına girmesi bizi ziyadesiyle gururlandırdı. Birçok resmi ve özel kuruluştan, uygulamaya  yönelik başvuru alan Selçuklu Eğitimi Programı (SEDEP), Milli Eğitim Bakanlığı’nın  birçok toplantısında ve atölye çalışmalarında, bilimsel toplantı ve sempozyumlarda  uygulanabilir örnek proje olarak değerlendirildi. Milli Eğitim Bakanlığı EBA sistemine girdi.  Başbakanlık Tanıtma Fonu’nun da desteği ile KKTC ve Balkanlarda uygulama alanı buldu.  Gelecekte; ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli ve uygulanabilir yaygın bir eğitim modeli olarak değerlendirileceğini ümit ediyorum.

Tüm dünyada insanlık sorunu haline gelen olumsuzlukların önlenmesi amacıyla uygulanan Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP) ile; öğrenci merkezli, öğretmen, veli ve tüm toplum, değerler konusunda bilgilendirilmektedir.  Her öğrenciye verilen yayın ve materyallerin yanı sıra, etkinlik organizasyonları ile zenginleştirilen program ile değerlerimizin bilinirliği, kültürümüzün tanıtılması ve yaşatılması konusunda algıyı artırarak olumlu etki ve yansıma sağlanmaktadır.

Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP) kurumlarımız, yöneticilerimiz, öğretmen ve velilerimizin de katkıları ile bundan sonra daha da geliştirilerek  başarılı olacak, gelecek nesillerin yetişmesine değerli katkılar sunacaktır. Katkıda bulunan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
Uğur İbrahim ALTAY
Selçuklu Belediye Başkanı