Beşinci Yılında SEDEP

SEDEP projesi, öğrenim sürecine yaydığı  temel değerlerle,  5. yılına kararlılıkla ve bütün paydaşlarıyla devam etmektedir. Toplumda egemen olan olumsuzlukların yerini güzelliklerin alması değerlere bağlılığımızla sağlanacaktır. Bu sebeple SEDEP beşinci yılında da kendini geliştirerek  yerel, ulusal ve uluslar arası  düzeyde örnek bir proje olmaya devam etmektedir.

2012-2013 Eğitim yılında Selçuklu ilçesindeki okullarda öğrencilere, velilere ve  ilçe sakinlerine ulaşan SEDEP kitapları binlerce insanda değerler konusunda bilinç oluşturmayı başarmıştır.

2013-2014 Eğitim yılında ise Selçuklu ilçesinde yaşayan halka temel insani değerlerin kazanılması noktasında dağıtılan dokümanlarla birlikte uygulamalı etkinlikler gerçekleştirilmiştir.

2014-2015 Eğitim yılında velilerin de etkin katılımını sağlayacak etkinlikler yapılmıştır.  Velilere alanında uzman kişilerce seminerler verdirilerek projede etkin olmaları sağlanmıştır.

2015-2016 Eğitim yılında ulusal ve uluslararası etkinliklerle yine adından ülkemizde ve uluslar arası düzeyde adından söz ettirmeyi başarmıştır.

Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi “SEDEP”; 5. yılına; kurumsallaşmayı, markalaşmayı sağlamış, MEB’ nın “Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri” Yarışmasında finale kalmış, bilimsel araştırmalara konu edilmiş, sempozyumlarda tartışılmış, ulusal ve uluslar arası nitelik kazanmış, Başbakanlık Tanıtma Fonu tarafından desteklenen prestijli bir proje olarak giriyor.

Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi “SEDEP”, aydınlık yarınlarımızın sahibi, değerlerini bilen nesiller yetişmesi için yürütülen bir proje. Bu nesilleri yetiştiren öğretmenlerimiz ve velilerimizle birlikte; yayın, doküman, materyal, ulusal ve uluslar arası düzeyde etkinliklerle ve daha da güçlenerek değerlerimizi  “SEDEP” le anlatmak ve tanıtmak için huzurlarınızdayız…