Hedefimiz

Hedef kitlesi Temel Eğitim ve Ortaöğretim öğrencileri olan proje kapsamında gerekli kaynaklar ve etkinlik ortamları sağlanarak aile, okul ve çevrenin iş birliğini organize etmek,

Öğrencilerde, sorumlulukla­rını taşıyabilecekleri seçimler yapabil­melerine imkân sağlayan bilgi, beceri ve yetenekleri geliştirmek,

Değerlerimizi bilen, anlayan ve benimseyip hayatını bu değerlerle zenginleştiren bireyler yetiştirmek,

Eğitim-öğretim paydaşlarının iş birliklerini arttırmak üzere, değerler eğitimi çalışmalarına yardımcı olacak malzeme ve materyal desteği sunmak,

Ayın değeri ile ilgili uygulama ve etkinlikler yaparak değerler eğitimi konusunda farkındalık düzeyini arttırmak.

Selçuklu’da ve yurtdışında belirlenen kardeş okullarda; öğretmenlerin, velilerin ve bu kurumlarda öğrenim gören öğrencilerin, iş birliği içinde ortak hareket etmelerini sağlayacak stratejiler geliştirmek,

Çağın getirdiği olumsuz durumlar karşısında, okullar, öğrencilerine iyi tercihler yapabilmek için seçenekler gösterebilmeli ve aynı zamanda bu tercihleri yapabilme stratejilerini sunabilmelidir. Bu nedenle;

Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi “SEDEP” ile, öğrencilerin küresel ve çok kültürlü bir dünyaya  hazırlanması, hayatın gerçekleriyle yüzleştirilerek ve eleştirel düşünmeyi teşvik ederek sorumlu davranmasını sağlamak.

Öğrenim çağındaki her bir bireyin, uygun ahlaki kararlar ve davranışlar sergilemesine yardımcı olacak değerler ve becerilerle donatmak.