Proje Ortakları

Selçuklu Belediyesi liderliğinde uygulanan projeye Selçuklu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi de ortaklık etmektedir.

Selçuklu Belediyesi

Selçuklu, nüfusu ve gelişmişliği bakımından Konya’nın en büyük merkez ilçesidir. 585 bin nüfusuyla Selçuklu, Anadolu’da en hızlı nüfusu artan

ilçelerin başında gelmektedir.

Selçuklu’da son yıllarda önemli belediyecilik hizmetleri planlanmış ve uygulanmış, şehrin geleceğine yön veren ve planlı gelişmesini öngören çalışmalar yapılmıştır. Temizlikten altyapıya, sosyal belediyecilikten spora, imar hizmetlerinden kültürel etkinliklere kadar planlanan ve uygulanan tüm projeler, Selçuklu’yu standardı yüksek, önemli bir yaşam merkezi haline getirmiştir.

Selçuklu Belediyesi, fiziki belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra on asırlık Selçuklu mirasını koruma konusunda da özel bir gayret göstermektedir. “Selçuklu” ismini taşımanın verdiği sorumlulukla, tarihî geçmişimizi geleceğe taşıyacak önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmaktadır. Selçuklu medeniyetini, kültürünü, sanatını, bilim ve düşüncesini tüm dünyaya tanıtmak hedefiyle hareket eden Selçuklu Belediyesi mali gücü, işgücü kapasitesi,donanımı, teknolojik altyapısı ile daha birçok büyük projeye imza atmaya hazırdır.

Belediye Başkanlığı görevini 2009 yılından bugüne Uğur İbrahim Altay yürütmektedir.

Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Selçuklu ilçesi kuruluş çalışmalarını tamamlayarak 08 Ağustos 1988 tarihinde resmen kurulmuş olup bu tarihten itibaren fiilen hizmete başlamıştır. Selçuklu dönemine ait sanat yapılarıyla, çağdaş mimarinin sentezinden oluşan modern bir kentleşme örneği gösteren Selçuklu’da, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 223 okul, 116000 öğrenci, 6450 öğretmen ile hizmet vermektedir.

2014 tarihinde Selçuklu Millî Eğitim Müdürlüğüne atanan Turan KAYACILAR, hâlen bu görevini sürdürmektedir.

Necmettin Erbakan Üniversitesi

2010 yılında Konya Üniversitesi adıyla kurulmuş, 2012 yılında ismi Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak değiştirilmiştir.

On bir fakülte, bir konservatuar, dört enstitü ve iki yüksekokuldan oluşan Necmettin Erbakan Üniversitesi katılımcı, farklılıklara saygılı ve özgürlükçü bir kurum kültürü içinde tüm paydaşlarının gereksinimlerine duyarlı olma prensibini esas alarak, araştırma ve eğitim alanındaki yenilikçi ve yol gösterici üslûbu ile öncülüğe yol açan, özgün bilginin ortaya çıkarılmasını ve yayılmasını sağlayan, uluslararası bir referans noktası olmayı hedeflemektedir.

Kurucu rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, hâlen üniversitenin rektörlüğü görevini sürdürmektedir.