SEDEP Hakkında

Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi SEDEP; Selçuklu ilçesinde öğrenim gören okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yöneliktir. Öğrencilerin; sorumluluklarını taşıyabilecekleri, makul seçimler yapabilmelerine imkân sağlayacak bilgi, beceri ve yeteneklerin geliştirilmesi amaçlanmıştır.  Öğrencilerin gelişimsel düzeyleri çerçevesinde belirlenen sekiz (8) temel değer eksene almıştır. Proje ile, değerlerimizin kazanılmasını akademik başarı kadar önemli gören bir bilincin paylaşılıp benimsenmesine katkı sunulmaktadır. “Temel insani değerlerin kazandırılması” olarak tanımlanabilecek bu çaba, Türk Millî Eğitim Temel Kanunu ve ders programlarının kazanımları incelendiğinde de açıkça görülmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiş eğitim öğretim süreçlerinde vurgulanmak/odaklanmak üzere, Selçuklu ilçesinde öğrenim gören okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri belirlenen 8 (sekiz) değerimizi;  derinlemesine tanımalarına, sevmelerine ve benimseyerek uygulamalarına rehberlik edilmektedir. Değerler eğitimi çalışmalarına yardımcı olacak malzeme ve materyal desteği sunulmakta, ayın değeri ile ilgili uygulama ve etkinlikler organize edilmektedir.

Yükselen şiddet eğilimleri, anne-babaya, öğretmene, yetkili kişilere karşı gelme ve isyan, sahtekârlıkta artış (yalan söyleme, yolsuzluk, hırsızlık vs.), iş ahlakında düşüş, kişisel ve toplumsal sorumluluk bilincinde azalma, kendine zarar verici davranışlarda (madde bağımlılığı, intihar vb.) artış tüm dünya’da insanlık sorunu haline gelmiştir.

Bu tür olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla,  Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi “SEDEP” ile öğrenci merkezli, öğretmen, veli ve tüm toplum, değerler konusunda bilgilendirilmekte, insanlık için, barış için, adalet için, hoşgörü için önemli mesajlar vermesine katkı sağlanmaktadır.

Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi  “SE­DEP”, öğrencilere temel insani değerlerin kazandırılmasını amaçlayan ve resmî müfredatla birlikte uygulanmaya müsait bir program arayışının ürünü olarak, 2012-2013 eğitim yılında başlamıştır.

2013-2014 eğitim yılında ise öğrenci ve veli etkinlikleriyle donatılarak yeniden tasarlanan proje, pay­daşların da desteği ve katılımlarıyla uygulanmıştır.

2014-2015 eğitim öğretim yılında ise etkinlikler zenginleştirilmiş ve kazanılmış tecrübe ile proje geliştirilerek yeniden revize edilmiş, ortaöğretim öğrencilerini de alacak etkinlikler ilave edilmiştir. Ayrıca öğretmen ve veliler için de seminerler yapılmıştır.

Tüm paydaşlardan alınan dönütler sonucu, 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında proje yeniden revize edilmiş, veli ve öğretmenlerimizin de etkin katılabileceği çalışmalara yer verilerek tüm toplumu kucaklayacak nitelikte etkinlikler belirlenmiştir.

Bu Eğitim-Öğretim döneminde;  Başbakanlık Tanıtma Fonu ile MEB “Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri”ne başvuru yapılmıştır.

SEDEP,  2016-2017 eğitim öğretim yılında yeni etkinlikler ve farklı materyallerle uygulanacaktır.. Projenin etki alanının genişletilmesi amacıyla 2016-2017  eğitim öğretim döneminde ulusal ve uluslar arası düzeyde etkinlikler planlanmaktadır. Proje kapsamında, “Türkiye SEDEP’le Değerlerini Tanıtıyor”  programı ile 6 Balkan ülkesinde (Bosna Hersek, Makedonya, Sırbistan, Kosova, Arnavutluk, Karadağ)  ve KKTC’de etkinlikler yapılacak ve KKTC’de belirlenecek 2 kardeş okulda da uygulanacaktır.

Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi “SEDEP” 2016-2017 Eğitim Öğretim Dönemine yönelik olarak, Başbakanlık Tanıtma Fonu desteği alınmıştır.