SEDEP’de 8 Değer

SEDEP kapsamında 2015-2016 öğretim yılın da 8 değer çerçevesinde çalışmalar yapılacaktır:

“saygı, doğruluk, sorumluluk, sabır, hoşgörü, temizlik, merhamet, cömertlik”

Bu sekiz değerin her biri dört hafta boyunca odak değer olarak kabul edilecek ve o süre boyunca bu değer, okul genelindeki çalışmalarda öne çıkacaktır. Ayrıca derslerde sekiz değerin her birine, tüm eğitim öğretim sezonu boyunca, ders programlarıyla uyumlu olarak geliştirilmiş çeşitli etkinliklerle atıflarda bulunulacaktır. Bu çerçevede her değerle ilgili olarak Selçuklu Belediyesi tarafından öğrencilere, velilere ve öğretmenlere çalışmayı destekleyecek materyaller ulaştırılacaktır.

Bu yılki uygulamada yer alan etkinlikler planlanırken bu 8 değer temel alınmış ve her bir değer için öğrencilerin uygulama yapmasına olanak sağlayan çalışmalar geliştirilmiştir. Böylece öğrencilere dağıtılan kitaplardan elde ettikleri bilgiler ışığında gerçek yaşamda gönüllülük esasıyla değerlerimizi tecrübe etme imkanı verilmiştir.