Süreç

Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi “SEDEP”, 2012-2013 Eğitim yılında 8 temel değerle (adalet, saygı, dostluk, özdenetim, sabır, doğruluk, sorumluluk ve yardımseverlik) başladı. 2013-2014 ve 2014-2015 yılında da değerler üzerinde değişiklik yapılmadı, aynı şekilde belirlenen değerler korunarak üçüncü yılına girildi. Projenin dördüncü yılında, değerlerden bazılarının ve uygulama zamanlarının değiştirilme ihtiyacı ortaya çıktı ve saygı, doğruluk, sorumluluk, sabır, hoşgörü, temizlik, merhamet, cömertlik değerleri işlendi.

2013-2014 Eğitim Öğretim yılında SEDEP çalışması ilçedeki anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda uygulandı. 2014-2015 eğitim yılında ise liselerde projeye dahil edildi. 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında farklı etkinlikler ve ödüllendirme süreci ile proje uygulandı. 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında paydaşlardan gelen dönütler ışığında yeniden dizayn edildi ve değer sayısı yedi olarak belirlendi.

Okullar düzeyinde gönüllülük esasıyla uygulamaya liderlik edecek ekibin oluşturulması,  ilkokullar da serbest etkinlikler dersinin, haftada bir saatinin değerler eğitimine ayrılması, tüm okullarımızda uygulamanın takibi için okul müdürünün görevlendireceği bir müdür yardımcısı, bir rehber öğretmen, iki gönüllü öğretmenden oluşan bir komisyon kurulması kararlaştırıldı.

Projenin hedef kitlesi olan öğrencilere kitap desteği ve uygulamalı etkinlikler çalışmanın temelini oluşturmakla birlikte velilerinde etkin katılımı hedeflenmektedir.  Etkinliklerin yanı sıra, öğretmen ve velilere yönelik seminerler düzenlenecektir.  Ayrıca;  proje paydaşlarından Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin uzman akademik danışmanlığıyla çalışmalar desteklenecektir. Bu çalışmalarla SEDEP, Değerler eğitimi konusunda Türkiye’ye öncülük etmeye devam edecektir.