Ürünler

Öğrencilere Yönelik Ürünler

SEDEP’in nihai hedef kitlesi olan çocuklarımızın, içinde yer aldıkları tüm etkinliklerin yanı sıra el­lerinde tutacakları, kendilerine ait olduğunu hissedecekleri ürünlerle muhatap kılınmaları projenin başarıyla sürdürülmesi açısından son derece önemlidir. Bu sebeple öğrencilerimize her ay, ayın değeri ile bağlantılı en az bir kitap dağıtılacaktır. Bu çerçevede her sınıf düzeyi için ayrı ayrı 7 kitap­lık diziler belirlenmiştir:

Okul öncesi sınıflar için Değerli Boyama Kitapları, yapboz dizisi, kesme yapıştırma, 10 adet kitaptan oluşan değerler eğitimi seti

1. Sınıflar için birinci dönem okuma yazma etkinlikli boyama kitabı, ikinci dönem değerler eğitimi dizisi ve  30 adet kitaptan oluşan değerler eğitimi seti

2. sınıflar için Elif ile Ahmet  dizisi, 30 adet kitaptan oluşan değerler eğitimi seti

3. sınıflar için Hacivat ve Karagöz dizisi, 30 adet kitaptan oluşan değerler eğitimi seti

4. sınıflar için dizisi Zehra’nın Günlüğü dizisi, 30 adet kitaptan oluşan değerler eğitimi seti

5. sınıflar için her şube bazında 20 adet kitaptan oluşan SEDEP kitap seti

6. sınıflar için her şube bazında 20 adet kitaptan oluşan SEDEP kitap seti

7. sınıflar için her şube bazında 20 adet kitaptan oluşan SEDEP kitap seti

8. sınıflar için her şube bazında 20 adet kitaptan oluşan SEDEP kitap seti

Okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerine dağıtılmak üzere  ataç ve sticker, İlkokullara ise örnek davranışlarda öğrencilerin ödüllendirilmesi için anahtarlık gönderilecektir.

Öğretmenlere Yönelik Ürünler

Okul genelinde ve sınıf içi süreçlerde yapılacak değerler eğitimi çalışmalarında öğretmenlerin rolü şüphesiz projenin tüm paydaşlarından daha kritik bir öneme sahiptir. Öğretmenlerin öğretim görevlerini aksatmadan, ders programlarıyla paralel bir şekilde değerler eğitimi çalışmalarını yürütebilmeleri için onlara sunulan her türlü destek ,SEDEP’in başarıya ulaşmasında etken olacaktır. Bu anlayışla hazırlanan bir adet kılavuz kitap ve öğretmenler odası için 20 adet kitap okullarımıza gönderilecektir. Yeni açılan okullarımızın ve liselerimizin öğretmenler odası kitaplığına 90 adet kitap gönderilecektir.

Velilere Yönelik Ürünler

Okulda oluşturulacak atmosfer önemlidir. Ancak değerler eğitimi okulla sınırlı değildir. Değerler eğitimi, öğretmenden idari personele, hizmet­liden servis sürücüsüne uzanan, öğren­ciyle muhatap olan her bireye çeşitli düzeylerde sorumluluklar yükleyen bir çalışmadır. Şüphesiz değerler eğitimine aile katılımının da önemi büyüktür. Okul­da öğretmenler seçilen değer üzerinden çalışmalar yaparken aileler de bu değeri besleyen girişimlerde bulunabilmelidirler.

Bu anlayışla aileler için “veliye mektup” materyali hazırlanarak bir yıl, her bir değer için bir mektup gönderilecektir. Ayrıca anasınıfı velileri için Değerler eğitimi ile ilgili bir kitap velilere aylık gönderilerek öğrencilerine okumaları ve içerisindeki soruları sormaları istenecektir. Ayrıca velilere seminer düzenlenecektir.