Çocuk Kütüphanesi


Öğrencilere yönelik kütüphane hizmetleri, öğrencive aileleri için günümüzde önemli hale gelmiştir. Bilgiye erişim ve dünyanın çok kültürlü zenginliklerinin yanı sıra, hayat boyu öğrenme ve bilgi okuryazarlığı becerileri de toplumların önceliği durumundadır.

Selçuklu Belediyesi KOP Çocuk Kütüphanesi, donanım ve işlevleriyle bir kütüphanenin ötesinde; çocuklarımızın zihni, sosyo-kültürel gelişimlerine katkı sunacak, bilgi ve beceri ile donanımlı hale gelmelerini sağlayacak, sosyal gelişim merkezi niteliğinde fonksiyonlara sahiptir. Sürekli artan toplumsal değişim ve gelişmelere katkı sunacak ve çocuklarımızın; bilgi, kültür, eğlenme ve ruhsal gelişimlerini olumlu etkileyecek, kütüphane kullanma becerilerine sahip olmaları sağlanacaktır. Uzay temalı olarak projelendirilen ve 300 metrekarelik alanda gerçekleştirilen Çocuk Kütüphanesi, kolay erişilebilen ve dezavantajlı gruplarında rahat hareket etmelerini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Selçuklu Belediyesi KOP Çocuk Kütüphanesi; 4-10 yaş grubu çocuklar için gerçekleştirilen, çocuklarımızın, kendi yaş gruplarına uygun arkadaş ortamlarının sağlandığı nitelikli bir projedir. Çocuklarımızın küçük yaşta kütüphane ve kitapla tanışmasını sağlamaya yönelik mekânlar oluşturulmuştur. Çocuk Kütüphanesi kapsamında; geleneksel Türk oyunları, bireysel okuma alanları, drama, resim, müzik, boyama ve masal anlatıcılığı etkinlikleri, yeteneklerine göre sanatsal eğitimler alabilecekleri, görme engellilerin elektronik ortamda ve canlı olarak masal dinleyebilecekleri bir mekân olarak planlanmıştır. Çocukların birlikte ve bireysel zekâ oyun alanları planlanmış, kitap, dergi ve diğer basılı ve dijital yayınların temini sağlanmıştır. Çocuk Kütüphanesi projesi; Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve KOP İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen bir projedir.

Amaç

Çocuk Kütüphanesi çağımızın gereklerine uygun bir tasarım anlayışı ile oluşturulmuş, okumanın keyfini ve bilgiyi keşfetmenin heyecanını yaşamaları için çocuklarımıza imkân sunulmuştur.

Çocuklarımızın; kütüphanelerden etkili biçimde yararlanabilmeleri, elektronik ve yazılı medya kullanım becerilerini geliştirmelerine katkı sağlanacaktır.

Çocuk Kütüphanesi bünyesinde; dijital eğitim içeriklerine ve bilgi bankalarına ulaşım için her türlü teknik donanım ve internet altyapısı sağlanmış, zekâ oyunları, geleneksel Türk oyunları, kitap, dergi ve diğer basılı ve dijital yayınların teminini ile mimari proje uygulanarak çocuklarımızın hizmetine sunulmuştur.

Hedef Kitle

Hedef kitle 04-10 yaş grubu çocuklardır.

Proje Paydaşları

Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi ve KOP İdaresi Başkanlığıdır.

Uygulama ve İçerikleri

Kütüphaneden yararlanacak çocuklarla ilgili planlama, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Planlama kapsamında yer alan öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte kütüphaneye gelerek etkinliklere katılacaklar ve o günkü ders saat vakitlerini burada geçireceklerdir. Okul öncesi eğitimi almayan çocuklar ise ebeveynleriyle birlikte kütüphaneye gelerek planlanan etkinliklere katılacaklardır.

Çocuk Kütüphanesi için aylık etkinlik planlaması uygulanacaktır. Kütüphaneden yararlanacak her çocuk üye yapılacaktır.

İçerik planlaması kapsamında; “birlikte oynuyoruz” zeka oyunları ve takım oyunları (yer ve masada ayrı takımlar), geleneksel Türk oyunları, drama eğitim ve uygulamaları, şövalyede resim yapma ve sergileme, canlı masal dinleme, “birlikte okuyoruz ve dinliyoruz” vb. etkinlikler uygulanacaktır. Birlikte yapılan etkinliklerin yanısıra, çocuklar için bireysel etkinlik ve okuma-dijital dinleme alanları oluşturulmuştur.

Görme engelli çocukların, dijital kitap ve masal dinleyebilmesi için bireysel mekânlar hazırlanmıştır. Ebeveyn ve öğretmenler için sosyal yaşam alanı planlanmıştır.

Birimler

Toplu Kitap Okuma Alanları

Öğretmenleri ile birlikte gelen öğrenciler ile 0-7 yaş arası çocukların birlikte okuma çalışması için geliştirilen alanlar.

Bireysel Kitap Okuma Alanları

Çocuklar için, istedikleri takdirde bireysel kitap okuma alanları oluşturulmuştur. Merdivenle çıkılabilen bireysel alanlar, çardılar, yer minderleri vb. bireysel okuma mekânları hazırlandı.

Drama – Tiyatro – Masal Anlatıcılığı ve eğitim Alanı

Öğrencilerin doğaçlama gösteri alanı, aynı zamanda tiyatro gösterileri ve masal anlatıcılığı etkinliğinin yürütülebileceği bir mekan olarak oluşturuldu.

Resim Çizim Alanı

Çocukların, kuru kalem ve sulu boya resim çizebilecekleri çift yönlü şövalyelerin yer aldığı alan oluşturuldu.

Zeka Oyunları Alanı

Farklı zeka oyunlarının, öğrenciler tarafından birlikte oynayabilecekleri mekanlar oluşturuldu.

Çocuk Oyun Alanları

04-6 yaş arası çocukların bireysel zaman geçirecekleri; örgü el yapımı bebeler, ahşap oyuncaklar, plastik taşıt oyuncaklar, pelüş oyuncaklar, eğitici oyuncaklarla oynayabilecekleri alanlar.

Görme Engelliler Dijital Dinleme Alanı

Görme engelli çocukların, tabletten sesli kitap dinlemeleri için 6 adet bireysel alan oluşturuldu.

Çalışma Yöntemi

04-10 yaş grubu anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik yukarda belirtilen 7 adet birim için günlük, haftalık, aylık etkinlik planlaması yapılacaktır. Ayrıca yaz döneminde yaz okullarına devam eden öğrencilere yönelik planlama gerçekleştirilecek. Etkinlikler, ilçe milli eğitim müdürlüğünce planlanacaktır. Öğrenciler, kütüphaneye öğretmenleri ile birlikte gelecek o günün ders saatlerini kütüphanede etkinliklerle geçireceklerdir.

Çocuk kütüphanesine gelen her öğrencinin üye kaydı yapılacak, üye olan öğrenciler ödünç yayın alabilecek, istediği zaman bireysel olarak ailesi ile birlikte kütüphaneden yararlanabilecektir.

Bütçe

Proje finansmanı, Selçuklu Belediyesi ve KOP İdaresi Başkanlığı tarafından karşılanmaktadır. Projenin finansmanı için, KOP idaresinden 280.000. TL destek sağlanmıştır.

Projenin toplam bütçesi, 500.000 TL’dir.

Kazanımlar

Çocuk Kütüphanesi Projesi kapsamında; Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyon belgesinde belirtilen becerilerin, çocuklarımıza kazandırılması için destek sağlanmış olacaktır.