SEDEP Öğretmen Akademisi

“Şahsiyeti şahsiyet bina eder”

Eğitim; sınıf kapısında başlayıp biten bir yolculuk değildir. Eğitim sonsuz bir keşif yoludur. Geleceğin tasarımı ve toplumu toplum yapan bireylerin temel taşıdır.

“Eğitim hayata hazırlık değildir; o hayatın ta kendisidir.”

Geleceğimiz olan gençlerimizin çağı anlama ve anlamlandırma çabası, geçmişi sağlıklı değerlendirme, geleceği doğru anlayabilme ufku, öğretmenler tarafından verilmektedir.

Bir neslin yetiştirilmesinde önderlik yapan öğretmenler, büyük bir sorumluluk ve görev şuuru ile mesleklerini icra etmektedirler.

Geleceğin Büyük Türkiye’si;

 • Yaşam boyu öğrenme felsefesini içselleştiren
 • Farklı kültür ve disiplinlerle işbirliğine yatkın
 • Problem çözme becerisi yüksek
 • Değişime açık ve bilgi teknolojilerine hâkim
 • Öğrencilerin yaratıcı ve kritik düşünme becerilerini harekete geçiren
 • Kendi öğrenme ağını oluşturan (network)
 • Öğrenme sürecini yönlendiren ve planlayan
 • Sorumluluk ve insiyatif alan
 • Kaynakları verimli kullanan
 • Girişimcilik ve liderlik özelliklerini kullanan
 • Küresel vatandaşlık farkındalığı olan
 • Üreten, medya, enformasyon ve dijital okuryazarlık becerilerine sahip, görgü odaklı, hesap verebilir ve sürdürülebilir bir ilkesel duruş sergileyen gençler yetiştirmekle sağlanacaktır.

2023 Eğitim Vizyonu felsefesinde ifade edildiği üzere; “Unutulmamalıdır ki her eğitim sistemi öğretmenlerin omuzlarında yükselir ve öğretmeninin niteliğini aşamaz.”

Öğretmenlerimizin, bu misyonlarını yürütürken ihtiyaç duydukları noktalarda yardımlarına koşmak temel hedefimiz olmuştur. Bu bağlamda Selçuklu Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi ile yürütülen SEDEP (Selçuklu Değerler Eğitimi Programı) bünyesinde “SEDEP ÖĞRETMEN AKADEMİSİ” çalışması başlatılmıştır. Bu akademide öğretmen ve yönetici eğitimleri verilecektir. Geleceğimize yön verecek bu akademi; öğrencilerimizi bilgiden beceriye, beceriden görgüye taşımayı hedeflerken, başarının anahtarı olarak öğretmen eğitimini tek koşul olarak görmektedir.

“SEDEP Öğretmen Akademisi” ile amaç;

 • Öğretmenlerin akademik kariyerlerinin zenginleştirilmesi ve eğitim öğretim çalışmalarında ihtiyaç duyacakları noktalarda birikimlerinin güçlendirilmesi,
 • Öğretmenlerimizin akademi kazanımlarını öğrencileriyle paylaşarak okullarına yansıtmaları ve çalışma bölgelerinde farkındalık oluşturmaları,
 • Öğretmenin öğrenciye ulaşıp, onun zihnine ve kalbine dokunmasına yardımcı olması, • Sınırlandırmalardan kaçınıp, yeni bir bakış açısıyla, yeni bir dil oluşturmanın mümkün olduğuna dair bir yaklaşım sergilemeleri,
 • Öğretmenlerin yeterliliklerini artırarak bilgili ve deneyimli hale gelmeleri,
 • Ana aktör olan öğretmenin, güçlü şahsiyet olgunluğuna alt yapı hazırlayarak onu değerli kılmak olacaktır.

Öğretmenler tarafından yoğunluklu olarak tercih edilen;

 • Değerler Eğitimi Kursu
 • STEM Kursu
 • Robotik Kodlama Kursu
 • Masal Anlatıcılığı Kursu
 • İnovatif Düşünce Kursu
 • Çevre Koruma Bilinci Kursu
 • Origami (Kâğıt katlama) Kursu
 • Hızlı Okuma ve Anlama vb. Kurs ve eğitimlerine yer verilmektedir.

SEDEP Öğretmen Akademisi Projesi; Milli Eğitim Bakanlığının eğitim programları ve 2023 Eğitim Vizyonu felsefesi ve perspektifi doğrultusunda belirlediği yetkinlikler ve ders programlarında belirtilen yeterliklerin ve becerilerin kazandırılması için destek sağlamış olacaktır.