SEDEP’de 8 Değer

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca hazırlanan yeni öğretim programlarının içeriğine uygunluk sağlanarak SEDEP, program haline dönüştürülmüştür.Toplumda egemen olan olumsuzlukların yerini güzelliklerin alması değerlere bağlılıkla sağlanacaktır. Bu sebeple, SEDEP altıncı Yılında da kendini geliştirerek yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde örnek bir program” olmaya devam etmektedir.

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında 8 temel değer (sorumluluk, özdenetim, sevgi, dürüstlük, adalet, saygı, yardımseverlik ve sabır) kapsamında çalışmalar yapılacaktır.

AYLAR DEĞERLER TUTUM VE DAVRANIŞLAR
EKİM SORUMLULUK Kendine, çevresine, vatanına, ailesine karşı sorumlu olma, sözünde durma, tutarlı ve güvenilir olma.
KASIM ÖZDENETİM Davranışlarını kontrol etme, davranışlarının sorumluluğunu alma, öz güven sahibi olma, vicdanlı olma, gerektiğinde özür dileme. Kişisel temizliğini kontrol etme, dil temizliğine ve konuşmalarına dikkat etme.
ARALIK SEVGİ Aile birliğine önem verme, fedakârlık yapma, güven duyma, merhametli olma, vefalı olma. Diğerkamlık, anlayışlı olma, dayanışma, sadık olma, yardımlaşma.
OCAK DÜRÜSTLÜK Açık ve anlaşılır olma, doğru sözlü olma, güvenilir olma, sözünde durma.
ŞUBAT ADALET Adil olma, eşit davranma, paylaşma,
MART SAYGI Alçak gönüllü olma, empati kurma, diğer insanların kişiliklerine değer verme, muhatabının konumunu, özelliklerini ve durumunu gözetme. Çalışkan olma, dayanışma, kurallara ve kanunlara uyma, sadık olma, tarihsel ve doğal mirasa duyarlı olma, toplumu önemseme.
NİSAN YARDIMSEVERLİK Cömert olma, işbirliği yapma, merhametli olma, misafirperver olma, paylaşma.
MAYIS SABIR Azimli olma, tahammül etme, beklemeyi bilme.

Bu sekiz değerin her biri dört hafta boyunca odak değer olarak kabul edilecek ve o süre boyunca bu değer, okul genelindeki çalışmalarda öne çıkacaktır. Ayrıca derslerde sekiz değerin her birine, tüm eğitim öğretim sezonu boyunca, ders programlarıyla uyumlu olarak geliştirilmiş çeşitli etkinliklerle atıflarda bulunulacaktır. Bu çerçevede her değerle ilgili olarak Selçuklu Belediyesi tarafından öğrencilere, velilere ve öğretmenlere çalışmayı destekleyecek materyaller ulaştırılacaktır.

Bu yılki uygulamada yer alan etkinlikler planlanırken bu sekiz temel değer esas alınmış ve her bir değer için öğrencilerin uygulama yapmasına olanak sağlayan çalışmalar geliştirilmiştir. Böylece öğrencilere dağıtılan kitaplardan elde ettikleri bilgiler ışığında gerçek yaşamda gönüllülük esasıyla değerlerimizi tecrübe etme imkanı verilmiştir.