Selçuklu Belediyesi

Ahmet PEKYATIRMACI

SEDEP; İnsanı Ruh ve Beden Bütünlüğü İçerisinde Anlamlandıran Bir Programdır

Ahmet PEKYATIRMACI
Selçuklu Belediye Başkanı

Aynı hedefe odaklanan çocuklarımızın ortak değeri olan Selçuklu Değeler Eğitimi Projesi (SEDEP), beşinci yılını geride bırakırken, program niteliğine kavuştu. Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi’nce 5 yıldır yürütülen ve Türkiye’ye model olan bir program oldu. Hedef kitlesi; temel eğitim ve ortaöğretim öğrencileri, veliler ve öğretmenlerdir. Nihai olarak ise tüm toplumdur.Program kapsamında; özgün ve nitelikli yöntemler kullanılarak, milli eğitim müfredatına uygun organizasyonlar düzenlendi. Milli, manevi, tarihi ve kültürel değerlerin yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması, hatırlanması, sevdirilmesi, farkındalık oluşturulması, değerlerimizi bilen anlayan ve benimseyip hayatını bu değerlerle zenginleştiren bireyler yetiştirilmesi hedeflendi. Bu hedefler doğrultusunda 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında; Sorumluluk, özdenetim, sevgi, dürüstlük, adalet, saygı, yardımseverlik ve sabır değerlerine yönelik faaliyetler planlandı. Bu faaliyetlerle değerlerimizin, ortaöğretimde, sınıf ortamındaki uygulamalarla hayata geçirilmesi ve davranışa dönüştürülmesi öngörüldü.

Son yıllarda tüm dünyada ve ülkemizde insanlık sorunu haline gelen olumsuzluklar ortaya çıktı. Bu sorunlara karşı Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP); İnsanı merkeze alan, onu ruh ve beden bütünlüğü içerisinde anlamlandıran bir bakışla yola çıktı. 5 yılda, model olabilecek bir mesafe kat etti. Sadece çocuklarımızı değil, öğretmenlerimiz ve velilerimizi de muhatap alarak top yekûn bir değerler eğitimi faaliyetine yöneldi. Toplumsal bir sorumluluk olarak görülen “Değerler Eğitimi” ni 5 yıllık sürecin sonunda Milli Eğitim Müfredatında görmenin gururunu yaşadı. Değerlerimizi yazılı, görsel ve işitsel materyallerle toplumla paylaştı. SEDEP ile birlikte şehir, her ay başka bir ortak değere odaklandı. Toplumumuza değerlerimizi hatırlattı. “Her çocuk bizim çocuğumuzdur” anlayışı ile, modern dünyanın geçmişimiz ve geleneğimiz arasına ördüğü duvarları aşmalarında, onlara basamak basamak değerlerimizi sundu.

SEDEP hepimize; sorumluluk sahibi, tutarlı ve güvenilir bireyler oluşturacak sorumluluğu, davranışlarını kontrol edebilen, öz güven sahibi, vicdanlı, gerektiğinde özür dileyebilen kişilerin özelliği olan özdenetimi, aile birliğine önem veren, fedakâr, güvenilir, merhametli, vefalı ve yardımsever gençleri toplumda hakim kılacak sevgiyi, doğru sözlü, güvenilir, sözünde duran bireylerin olmazsa olmazı dürüstlüğü, adil olmayı, eşit davranmayı, bir Ömer olmayı öneren adaleti, cömert olma, işbirliği yapma, merhametli olma, misafirperver olma, paylaşma gibi erdemleri edineceğimiz yardımseverliği, azmi, tahammülü, bekleyebilmeyi öğütleyen sabrı yeniden hatırlattı. SEDEP; Kendi ruhuna kavuşmuş, her hareketinde ahlaki değerleri dikkate alan, hayayı her zaman üstün tutan, insanı insan olduğu için seven, kendi tarihine yabancı olmayan, vicdanını ve Allah rızasını hiç bir işinden uzak tutmayan bireyler yetiştiren Türkiye’nin en büyük değerler eğitimi modeli oldu.

Gün be gün değer erozyonuna maruz kalan dünyamızda Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP) kurumlarımız, yöneticilerimiz, öğretmen ve velilerimizin de katkıları ile daha da geliştirilerek ve insan merkezli bir model olarak gelecek nesillerin yetişmesine değerli katkılar sunacaktır. Programa katkıda bulunan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.