STOP – Sürdürülebilir Temiz Okul Projesi

Hızlı nüfus artışı ve dijital gelişmeler ile doğal kaynakların aşırı tüketimi, insanlığın birincil sorunlarından olan çevre kirliliğini de beraberinde getirmiştir. Hayatımızı kolaylaştıran teknolojik çağ, aynı zamanda sağlığımızı tehdit etmekte ve çevreyi de kirleterek, ekolojik döngünün bozulmasına neden olmaktadır.

Buradan hareketle, çevremizi ve okullarımızı ülkenin en temiz çevresi ve okulları arasında görmek istiyorsak, yapmamız gereken şey aldığımız sorumluluğun gereği olarak “milli çöp seferberliğine” girişmek olacaktır. Vatan toprağını cennet kabul edip kutsayan bir toplumun, çevre kirliliğini yaratan önemli unsurlardan olan çöp sorununu yüksek sorumluluk bilinciyle çözüme kavuşturması sağlanacaktır. Bu seferberlikte, okulların her bir köşesini, evimizin içi gibi temiz tutmak her birimizin görevi olacaktır.

Çöp sorununu ortadan kaldırmak için, okullarımızda STOP (Sürdürülebilir Temiz Okul Projesi) projesi uygulamaya konulacaktır.

STOP ile asıl amaç; “çöp toplatmayı değil, çöp atmamayı öğretmek olacaktır.” Aynı zamanda doğal varlıkların korunması, çevre dostu tüketim alışkanlıklarının kazandırılması ve atık yönetimiyle ilgili konularda çocuklarda farkındalık oluşturulacaktır.

“Bana çöp toplamayı değil, çöp atmamayı öğret.”/”Değerli olan temizlemek değil, kirletmemektir.

STOP Okul Faaliyetleri:

  1. Öğretmen, veli ve öğrencilerde yüksek bilinç oluşturulacak.
  2. “Çevre Temizliği ve Sağlığı” afiş, döviz ve maskotlarla sürekli gündemde tutulacak.
  3. “Sürdürülebilir temiz bir çevre” konulu, velileri de kapsayan hizmetiçi eğitimler düzenlenecek.
  4. Çöp kutularının sayıları artırılarak, ulaşılabilir hale getirilecek.
  5. Çat kapı tiyatro etkinlikleri ile farkındalık oluşturulacak.
  6. Okul timleri oluşturulacak.
  7. Geri dönüşüm (sıfır atık) sağlanacak, öğrenciler bulundukları ortamları temiz bırakmak için çalışmalar yürütecek.

Çevre temizliği üzerine yapılan araştırmalar şunu gösteriyor: İnsanlar temiz buldukları yeri temiz bırakmaya çalışıyorlar. Pis buldukları yeri de kirletmeyi tercih ediyorlar. Örnek verecek olursak “Yolda yürürken portakal yediğinizi hayal edin. Soymaya başladınız ve işiniz bittiğinde elinizde bir sürü kabuk kaldığını fark ettiğinizde çöp kutusunun çok uzakta olduğunu gördünüz. Ve gözleriniz yere kaydı… Eğer yerde başka çöpler de görürseniz muhtemelen siz de yere atarsınız ama yerde hiç çöp yoksa o zaman portakal kabuklarını yere atmadan önce iki kez düşünürsünüz.”

Bu durumu kırık cam teorisiyle açıklamayalım. “Metruk bir bina düşünün. Binanın camlarından biri bile kırılsa, o camı hemen tamir ettirmezseniz, çok kısa sürede oradan geçen herkes bir taş atıp, binanın diğer camlarını da kırar. İlk cam kırıldığında hemen tamir ettirmelisiniz. Bir elektrik direğinin dibine ya da bir binanın köşesine, biri, bir torba çöp bıraksın. O çöpü hemen oradan kaldırmazsanız, her geçen çöpünü oraya bırakır ve çok kısa sürede orada çöp yığını oluşur. Bir sokağın suç bölgesine ve dağınıklığa dönüşme süreci, önce tek bir pencere camının kırılmasıyla başlıyor. Çevreden tepki gelmez ve cam hemen tamir edilmezse, oradan geçenler o bölgede düzeni sağlayan bir otorite olmadığını düşünüyor, diğer camları da kırıyorlar. Ardından daha büyük suçlar geliyor; bir süre sonra o sokak, polisin bile giremediği bir mahalleye dönüşüyor.”

“İlk camın kırılmasına ya da çevreyi kirleten ilk çöpe, ilk duvar yazısına izin vermemek gerek. Aksi halde kötü gidişatı engelleyemeyiz.”

Ayrıca STOP projesi içerisindeki “Sıfır Atık” sloganıyla, geri dönüşümün temeli okullarda oluşturulacaktır. Yenilikçi çözümlerle yaygınlaşması amaçlanan sıfır atık projesi sadece bir çevre duyarlılığı çalışması değil, aynı zamanda insanlığın geleceği adına bir sorumluluk vazifesi olacaktır.

Bu çalışma ile de geri dönüşümü okullarda sağlamak, çevresini kirletmeyen nesiller yetiştirmek amaçlanmaktadır.

“Daha Az Tüket”
“Değerlendir ve Yeniden Kullan”
“Değiştir ve Farklı Amaçla Kullan”
“Dönüştür ve Doğaya Geri Kazandır”

gibi tüketim ilkelerinden oluşan bu felsefeyle öğrencilerin atık oluşumunu nasıl engelleyeceklerini fark etmeleri sağlamak hedeflerimiz arasında olacaktır.