Ürünler

Öğretmenlere Yönelik Ürünler

Okul genelinde ve sınıf içi süreçlerde yapılacak değerler eğitimi çalışmalarında öğretmenlerin rolü şüphesiz programın tüm paydaşlarından daha kritik bir öneme sahiptir. Öğretmenlerin öğretim görevlerini aksatmadan, ders programlarıyla paralel bir şekilde değerler eğitimi çalışmalarını yürütebilmeleri için onlara sunulan her türlü destek, Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP)in başarıya ulaşmasında etken olacaktır. Bu anlayışla hazırlanan bir adet kılavuz kitap okullarımıza gönderilecektir.

Öğrencilere Yönelik Ürünler

SEDEP’in nihai hedef kitlesi olan çocuklarımızın, içinde yer aldıkları tüm etkinliklerin yanı sıra el­lerinde tutacakları, kendilerine ait olduğunu hissedecekleri ürünlerle muhatap kılınmaları programın başarıyla sürdürülmesi açısından son derece önemlidir. Bu sebeple öğrencilerimize her ay, ayın değeri ile bağlantılı en az bir kitap dağıtılacaktır. Bu çerçevede her sınıf düzeyi için ayrı ayrı 8 kitap­lık diziler belirlenmiştir:

  • Okul öncesi sınıflar için Değerli Boyama Kitapları, yapboz dizisi, kesme yapıştırma, 10 adet kitaptan oluşan değerler eğitimi seti.
  • Birinci Sınıflar için birinci dönem okuma yazma etkinlikli boyama kitabı, ikinci dönem değerler eğitimi dizisi
  • İkinci sınıflar için Elif ile Ahmet dizisi,
  • Üçüncü sınıflar için Meryem dizisi,
  • Dördüncü sınıflar için Zehra’nın Günlüğü dizisi,

Okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerine dağıtılmak üzere, İlkokullara ise örnek davranışlarda öğrencilerin ödüllendirilmesi için anahtarlık gönderilecektir.

Velilere Yönelik Ürünler

Okulda oluşturulacak atmosfer önemlidir. Ancak değerler eğitimi okulla sınırlı değildir. Değerler eğitimi, öğretmenden idari personele, hizmetliden servis sürücüsüne uzanan, öğrenciyle muhatap olan her bireye çeşitli düzeylerde sorumluluklar yükleyen bir çalışmadır. Şüphesiz değerler eğitimine aile katılımının da önemi büyüktür. Okul’da öğretmenler seçilen değer üzerinden çalışmalar yaparken aileler de bu değeri besleyen girişimlerde bulunabilmelidirler.

Bu anlayışla aileler için “veliye mektup” materyali hazırlanarak gönderilecektir. Ayrıca anasınıfı velileri için Değerler eğitimi ile ilgili bir kitap aylık olarak gönderilerek, öğrencilerine okumaları ve içerisindeki soruları sormaları istenecektir. Ayrıca velilere seminer düzenlenecektir.