Sanat ve Tasarım Atölyesi

” Yeteneğini Keşfet “

Günümüzde, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde sonuç odaklı bir başarının önemsendiği görülmektedir. Başarı, sadece bilgi yüklemek ve biriktirmekten ibaret değildir. Asıl başarı, gelişmiş ve yüksek sorumluluk duygusu ile “tasarlamanın, yapmanın, üretmenin” hazzına varmakla mümkün olmaktadır. Eğitimin, bilginin zihinlere yüklendiği bir süreç olmaktan çıkarılarak, bilginin hayatta kullanılma sanatının öğrenildiği bir sürece dönüştürülmesi gerekmektedir. Bilgi, beceri, yetenek ve estetik kavramları, çocuklarımızın çağın getirdiği olumsuzluklar karşısında iyi, doğru ve güzel tercihler yapabilmelerine yardımcı olacaktır.

(Bilgi: Öğrenme, araştırma ve gözlem yolu ile elde ettiğimiz olgulardır. Beceri: Eğitim veya tecrübe yolu ile elde ettiğimiz maharettir. Yetenek: Bir şeyi yapabilme kabiliyetimizdir. Estetik: Güzelin genel bilgisine ulaşmaya çalışan felsefedir)

 

Bu kavramları benimseyip, çağın getirdiği olumsuzluklar karşısında iyi, doğru ve güzel tercihler yapabilmelerine yardımcı olacak yöntemler geliştirilmelidir. Unutmamak gerekir ki; parmak izi gibi her birey, her zihin de farklıdır. Hedeflenen huzur ve mutluluğa ulaşmak da bireysel farklılıklara dikkat etmekle mümkün olacaktır.

Selçuklu Belediyesi Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezimizde tasarlanan;

  • Robotik Kodlama ve İnovasyon,
  • Çini/Seramik,
  • Ahşap ve Metal,
  • Resim/Origami atölyeleri halkımızın ve öğrencilerimizin gelişimlerine katkı sunacaktır.

Bu atölyelerle çocuklarımıza sunulan imkânlar doğrultusunda, öğrenilen her türlü bilgi, beceri ve tutumun bir davranış olarak ortaya çıkmasının ötesinde, onların kendilerine ve topluma doğrudan hizmet edebilecek bir yetkinliğe ulaşmalarına destek olunmaktadır. Aynı zamanda dezavantajlı bireylerin;  örgün eğitim sonrası ciddi sorunlar yaşadıkları, kendilerini değersiz ve dışlanmış hissettikleri, anne babalarının da yaşamlarının zorlaştığı tespit edilmiştir. Problemin çözümüne katkıda bulunmak amacıyla, öğrenci ve ailelerin sosyal hayata tutunabilecekleri bir ortam hazırlanmıştır. Dezavantajlı grupların (görme, işitme, zihinsel, bedensel) iş üretme ve sosyal yaşama katılımları sağlanmaktadır. Bu öğrenciler, diğer öğrencilerle birlikte çalışarak proje tasarımı ve uygulaması ile üretim imkânına kavuşmuştur.

Öğrencilerin sosyal gelişim açısından; paylaşma ve işbirliği yapma, sözel iletişim kurma, gruba uyum sağlama becerilerinin gelişmesi ile zihinsel gelişim ve psiko-motor gelişimlerine katkı sunulmaktadır. Çocukların el ve göz koordinasyonu artırılıp, dikkatli ve sabırlı olmaları öğretilerek onlarda sorumluluk duygusunun gelişimine katkı sağlanmaktadır. Öğrencilerin yanı sıra, meslek istihdamına ihtiyaç duyan, kendini geliştirme ihtiyacı hisseden bireylerin; problem çözme, yaratıcı ve eleştirel düşünme, etkili iletişim becerileri geliştirilmektedir. Hedef kitlenin, bilgisayar kullanım becerileriyle donatılıp, tüketen değil üreten bireyler haline gelmelerine zemin hazırlamaktadır.

2023 Vizyon Belgesinde yer alan “Akademik bilginin beceriye dönüşmesi” felsefesinden hareketle teknolojiyi yakından takip eden çocuklarımız; kodlamayı, robot yapmayı, drone kullanmayı, akıllı ev sistemleri üretmeyi, 3d modellemeyi, simülasyonu öğrenmektedir.  Sadece bilişim uygulamaları kullanan değil, ahşap ve metal işleme, seramik üretimi yapabilme, resim ve kâğıt katlama (origami) tasarımı yapma ve üretme, ritim becerisi gibi yeni uygulamalar öğrenen bir nesil yetiştirilmektedir.

Proje Ortakları

Proje; Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliği ile yürütülmektedir.

HEDEFİMİZ; çocuklarımızı yaşadıkları çağa göre değil yaşayacakları çağa hazırlayıp, genetik kodlarından koparmadan geleceğe daha donanımlı ve becerileri yüksek nesiller yetiştirmek olacaktır.