Sanat ve Tasarım Atölyesi

ÖĞREN YAP OL

Selçuklu Belediyesi; fiziki eğitim yatırımlarının yanı sıra, ülkemize örnek olan eğitim program ve projeleri gerçekleştirmekte, öğrencilere yönelik okul dışı eğitim ortamları hazırlamaktadır. Bu kapsamda toplumumuzun; değerlerimizi benimseyip, çağın getirdiği olumsuzluklar karşısında iyi, doğru ve güzel tercihler yapabilmelerine yardımcı olacak yöntemler uygulanmaktadır. Akademik başarı kadar, “İnsanı merkeze alan, onu ruh ve beden bütünlüğü içerisinde anlamlandıran” bir bakışla, öğrencilerimizin tutum ve davranış gelişimleri için zemin hazırlanmaktadır. Modern dünyanın, geçmişimiz ve geleneğimiz arasında ördüğü duvarların aşılmasına katkı sunulmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığının “Eğitim 2023 Vizyon Belgesi”nde de yer alan, öğrencilerimizin gelişimlerine katkı sunacak “Sanat ve Tasarım Atölyesi” planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Sanat ve Tasarım Atölyesi bünyesinde; Robotik Kodlama ve İnovasyon, Seramik (Çini), Ahşap ve Metal, Resim ve Kağıt Katlama atölyeleri hizmete sunulmuştur.

Sanat ve Tasarım Atölyesi, Örgün eğitim sonrası ciddi sorunlar yaşayan, kendilerini değersiz ve dışlanmış hisseden zihinsel engelli bireylerin ve ailelerinin de hayatını kolaylaştıran bir çalışmadır.


Amaç

Dezavantajlı öğrenci ve ailelerinin, sosyal hayata tutunabilmelerine katkı sunmak,

Öğrencilerin; sosyal gelişim, paylaşma ve işbirliği yapma, sözel iletişim kurma, gruba uyum sağlama ve zihinsel gelişimlerine katkı sunma, el ve göz koordinasyonlarını sağlayıp sabır, sorumluluk gibi değerlerimizi kazanıma dönüştürmek,

Kendini geliştirme ihtiyacı hisseden bireylerin; problem çözme, yaratıcı ve eleştirel düşünme, etkili iletişim becerilerini geliştirmelerine katkı sunmak, bilgisayar kullanım becerileriyle donatılıp, tüketen değil üreten bireyler haline gelmelerine zemin hazırlamak,

Teknolojiyi yakından takip eden çocuklarımıza; kodlamayı, tasarımı, 3d modellemeyi, simülasyonu öğretmek,

Çocuklarımızın; ahşap ve metal işleme, seramik üretimi yapabilme, resim ve kâğıt katlama(origami) tasarımı yapma ve üretme gibi yeni uygulamalar öğrenen bir nesil olarak yetişmelerini sağlamak.

Atölyeler

  • Robotik Kodlama ve İnovasyon,
  • Seramik ve Çini,
  • Ahşap ve Metal,
  • Resim ve Kağıt Katlama.

Proje Ortakları

Proje; Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliği ile yürütülecektir.

Kazanımlar

Sanat ve Tasarım Atölyesi kapsamında; Milli Eğitim Bakanlığının eğitim programları perspektifi doğrultusunda belirlediği yetkinlikler ve ders programlarında belirtilen becerilerin çocuklarımıza kazandırılması için destek sağlanmasıdır.

PLANLAMA

Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan planlama ile 2019-2020 eğitim öğretim dönemi süresince görev alacak öğretmen ve usta öğreticiler belirlendi.

Öncelikle, özel eğitim öğrencileri, işitme engelli öğrenciler ve görme engelli öğrencilerin kurslara katılımları planlandı. ğrenciler, öğretmenleri nezaretinde bu kurslara katılmaktadır.

Kurslara katılan öğrenciler, 4 aşamalı eğitim almakta, ilk aşamayı tamamlayan öğrenciler içerisinden başarılı olanlar bir üst aşamaya geçmektedir.  3. ve 4. aşamayı tamamlayanlardan oluşam ihtisas grubu  öğrenciler,  ulusal ve uluslar arası yarışmalara katılma hakkına sahip olacaklar.

Tasarım ve Sanat Atölyesinde bulunan kurslara anne babalar da çocukları ile birlikte katılabilecekler.

SEDEP Öğretmen Akademisi kapsamında ilk etapta 200 öğretmene, Tasarım ve Sanat Atölyesinde, SİTEM eğitici eğitimi verilecek.