Sanat ve Tasarım Atölyesi

Selçuklu Belediyesi; fiziki eğitim yatırımlarının yanı sıra, ülkemize örnek olan eğitim program ve projeleri gerçekleştirmektedir.

Toplumumuzun; değerlerimizi benimseyip, çağın getirdiği olumsuzluklar karşısında iyi, doğru ve güzel tercihler yapabilmelerine yardımcı olacak yöntemler uygulamaktadır. Akademik başarı kadar, “İnsanı merkeze alan, onu ruh ve beden bütünlüğü içerisinde anlamlandıran” bir bakışla, öğrencilerimizin tutum ve davranış gelişimleri için zemin hazırlamaktadır. Modern dünyanın, geçmişimiz ve geleneğimiz arasında ördüğü duvarları aşmalarına katkı sunmaktadır.

Selçuklu Belediyesi; Milli Eğitim Bakanlığının “Eğitim 2023 Vizyon Belgesi”nde de yer alan ve genelde Selçuklu halkının, özelde öğrencilerimizin gelişimlerine katkı sunacak “Sanat ve Tasarım Atölyeleri” planlamaktadır. Bu kapsamda; Robotik Kodlama ve İnovasyon, Seramik (Çini), Ahşap ve Metal, Resim ve Kağıt Katlama atölyeleri gerçekleştirecektir.

Sanat ve Tasarım Atölyesi dışında, iki okulda robotik kodlama, bir okulda ahşap atölyesi oluşturulmuştur. Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında her yıl belli sayıda okula sanat ve tasarım atölyeleri oluşturulacaktır.

Amaç

Zihinsel engelli bireylerin; örgün eğitim sonrası ciddi sorunlar yaşadıkları, kendilerini değersiz ve dışlanmış hissettikleri, aynı zamanda anne babalarının da yaşamlarının zorlaştığı tespit edilmiştir.

Sanat ve Tasarım Atölyelerinde, problemin çözümüne katkıda bulunarak, öğrenci ve ailelerin sosyal hayata tutunabilecekleri ortam hazırlanacaktır. Dezavantajlı grupların yanı sıra, diğer öğrenci ve bireylerin de iş üretme ve sosyal yaşama katılımları sağlanacaktır. Zihinsel engelli öğrenciler, diğer öğrencilerle birlikte çalışarak proje tasarımı ve uygulaması ile üretim imkânına kavuşturulacaktır.

Öğrencilerin, sosyal gelişim açısından; paylaşma ve işbirliği yapma, sözel iletişim kurma, gruba uyum sağlama becerilerinin gelişmesi, zihinsel gelişim, motor gelişimleri ve psiko-motor gelişimlerine katkı sunulacaktır. Çocukların el ve göz koordinasyonu artırılacak, dikkatli ve sabırlı olmayı öğreterek sorumluluk duygusu oluşturulacaktır.

Öğrencilerin yanısıra, meslek istihdamına ihtiyaç duyan, kendini geliştirme ihtiyacı hisseden bireylerin; problem çözme, yaratıcı ve eleştirel düşünme, etkili iletişim becerilerini geliştirmelerine katkı sunulacaktır. Hedef kitlenin, bilgisayar kullanım becerileriyle donatılıp, tüketen değil üreten bireyler haline gelmelerine zemin hazırlanacaktır.

Teknolojiyi yakından takip eden çocuklarımız; kodlamayı, robot yapmayı, drone kullanmayı, akıllı ev sistemleri üretmeyi, 3d modellemeyi, simülasyonu öğrenecektir. Sadece bilişim uygulamaları kullanan değil, ahşap ve metal işleme, seramik üretimi yapabilme, resim ve kâğıt katlama(origami) tasarımı yapma ve üretme gibi yeni uygulamalar öğrenen bir nesil yetiştirilmesi sağlanacaktır.

Hedef Kitle

İlköğretim ve Ortaöğretim öğrencileri, Selçuklu Özel Eğitim Merkezinden mezun olan öğrenciler, Meslek edinmek isteyen bireyler.

Atölyeler

  • Robotik Kodlama ve İnovasyon,
  • Seramik ve Çini,
  • Ahşap ve Metal,
  • Resim ve Kağıt Katlama.

Proje Ortakları

Proje; Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliği ile yürütülecektir.

Ulaşım

Atölye çalışmalarına katılacak 60 dezavantajlı özel eğitim mezununun ulaşımı, MEB’in servis araçları yönetmeliğindeki şartları taşıyan araçlarla sağlanacaktır. Öğrenciler evlerinden alınarak atölye merkezine getirilecek, kurs sonunda tekrar evlerine bırakılacaktır.

Eğitici Eğitimleri

Sanat ve Tasarım Atölyelerinde, dönüşümlü olarak görev alacak 80 öğretmen, “Öğretmen Akademisi”nde eğitici eğitimi alacaklardır.

Alacakları branş eğitimlerine göre; resim ve kağıt katlama eğitimi için 20 öğretmene 30 saat, ahşap ve metal uygulamaları eğitimi için 20 öğretmene 60 saat, çini uygulamaları eğitimi için 20 öğretmene 30 saat, robotik kodlama ve inovasyon eğitimi için 20 öğretmene 120 saat eğitim verilecektir.

Bütçe

Finansman Selçuklu Belediyesi trafından karşılanacaktır. Proje bütçesi, 600 bin TL’dir.

Lokasyon

Selçuklu Belediyesi Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezi.

Kazanımlar

Sanat ve Tasarım Atölyesi Projesi kapsamında; Milli Eğitim Bakanlığının eğitim programları perspektifi doğrultusunda belirlediği yetkinlikler ve ders programlarında belirtilen becerilerin çocuklarımıza kazandırılması için destek sağlanmış olacaktır.