Yedinci Yılında SEDEP

Selçuklu Değerler Eğitimi Programı SEDEP, öğrenim sürecine yaydığı temel değerlerle, 6. yılına kararlılıkla ve bütün paydaşlarıyla devam etmektedir. Toplumda egemen olan olumsuzlukların yerini güzelliklerin alması değerlere bağlılığımızla sağlanacaktır. Bu sebeple SEDEP altıncı yılında da kendini geliştirerek yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde örnek bir program olmaya devam etmektedir.

2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı

Selçuklu ilçesindeki okullarda öğrencilere, velilere ve ilçe sakinlerine ulaşan SEDEP kitapları binlerce insanda değerler konusunda bilinç oluşturmayı başarmıştır.

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı

Selçuklu ilçesinde yaşayan halka temel insani değerlerin kazanılması noktasında dağıtılan dokümanlarla birlikte uygulamalı etkinlikler gerçekleştirilmiştir.

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı

Velilerin de etkin katılımını sağlayacak etkinlikler yapılmıştır. Velilere alanında uzman kişilerce seminerler verdirilerek program da etkin olmaları sağlanmıştır.

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı

Ulusal ve uluslararası düzenlenen etkinliklerle yine adından ülkemizde ve uluslararası düzeyde söz ettirmeyi başarmıştır.

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı

Başbakanlık Tanıtma Fonu tarafından desteklenen Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP), etkinlikler ve tanıtım faaliyetleriyle, uluslararası düzeyde ülkemizin ve değerlerimizin tanıtımı konusunda uygulanabilir etkin bir model olarak ortaya çıkmıştır. Ulusal düzeyde yapılan çalıştaylarda “SEDEP Modeliyle Karakter Eğitimi Projeleri Tasarlama” başlığıyla atölye çalışmalarında yer almıştır.

Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP), 6. yılına; kurumsallaşma ve markalaşmayı sağlamış, MEB’ nın “Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri” yarışmasında finale kalmış, bilimsel araştırmalara konu edilmiş, sempozyumlarda tartışılmış, ulusal ve uluslararası nitelik kazanmış, ilk günkü heyecanla devam eden prestijli bir program olarak girmeye hazırlanıyor. SEDEP, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca hazırlanan, yeni eğitim programlarının içeriğine uygunluk sağlanarak ve güncellenerek program haline dönüştürülmüştür.

Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP), aydınlık yarınlarımızın sahibi, değerlerinin farkında olan nesiller yetişmesi için yürütülen bir program. Bu nesilleri yetiştiren öğretmenlerimiz ve velilerimizle birlikte; yayın, doküman, materyal, ulusal ve uluslararası düzeyde etkinliklerle ve daha da güçlenerek değerlerimizi SEDEP ile anlatmak ve tanıtmak için yeni Eğitim Öğretim Yılında da huzurlarınızda olacağız.