Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Ahmet PEKYATIRMACI

SEDEP Bize Değerlerimizi Yeniden Hatırlatan Bir Proje

Turan Kayacılar
Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü

Bizi biz yapan, medeniyetimizin ve kültürümüzün özünü oluşturan değerlerimizi gelecek nesillere taşıyabilmek ve değerlerimiz üzerine geleceğimiz olan gençlerimizin dikkatini çekerek onlarda bir farkındalık oluşturabilmek için böyle bir proje yürütmek zorunda kalmaktan duyduğum üzüntüyü belirterek söze başlamak istiyorum. Gönül isterdi ki değerlerimiz hiç unutulmasın ve yeniden öğretilmek zorunda kalınmasın. Toplum içinde yaparak ve yaşayarak, dinamik bir süreç içerisinde kendiliğinden yeni nesillere aktarılmaya devam edilsin.

Ancak görünen o ki, gerek iletişim teknolojisinde ulaşılan gelişmişliğe bağlı olarak globalleşen dünyada değerlerimizin uğradığı yıpranma, gerekse eğitim sistemimizde önceliğin bilgi öğrenmeye verilmesi ve eğitimin ikinci planda kalması sonucunda unutulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığımız değerlerimizin yeniden hatırlatılması ve yeni nesillere aktarılması ihtiyacı oluşmuştur. Biz eğitimcilere tam da bu noktada büyük iş düşmektedir. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençliğimize ortak değerlerimizi öğretmeli, bu değerleri yaşamalı ve gençlerin de bu değerleri yaşamasını ve yaşatmasını sağlamalıyız. SEDEP (Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi) bu amaçlar için geliştirilmiş ve uygulanmaya konulmuş hayati önem arzeden bir projedir. İlçemizde üç yıldır yürütülmekte olan SEDEP’in paydaşı olmaktan ve geleceğimizi şekillendirecek olan gençlerimizin değerlerimizi içselleştirerek onları geleceğe taşımasına katkı sağlayacak olmaktan duyduğum memnuniyeti de belirtmeden geçemeyeceğim. Temel ortak değerlerimizin kazanılmasını ve temel insani değerlerin yaşatılmasını akademik başarı kadar önemli gören bir bilinçle bu yıl da çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmek yegane dileğimizdir.

Projenin hazırlanması ve uygulanması aşamasında emeği olan başta Selçuklu Belediye Başkanımız olmak üzere tüm ekibine, projenin yönetim ve yürütme kurullarında bu güne kadar görev alan yönetici ve öğretmenlerimize, okullarımızda projeye destek veren ve proje kapsamında faaliyetlerde gönüllü olarak görev alan yönetici ve öğretmenlerimiz ile öğrencilerimiz ve velilerimize teşekkürü borç biliyorum. Projenin bu yıl da devam etmek suretiyle, yarının dünyasında söz sahibi olacak, değerlerini bilen ve sahip çıkan nesillerin yetişmesine vesile olmasını diliyorum.