Süreç

Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP), 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılında 8 temel değerle (adalet, saygı, dostluk, özdenetim, sabır, doğruluk, sorumluluk ve yardımseverlik) başladı. 2013-2014 ve 2014-2015 Eğitim Öğretim Yıllarında da değerler üzerinde değişiklik yapılmadı, aynı değerler korunarak üçüncü yılına girildi. Projesinin dördüncü yılında, değerlerden bazılarının ve uygulama zamanlarının değiştirilme ihtiyacı ortaya çıktı ve saygı, doğruluk, sorumluluk, sabır, hoşgörü, temizlik, merhamet, cömertlik değerleri işlendi.

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında Selçuklu Değerler Eğitimi (SEDEP) çalışması ilçedeki anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda uygulandı. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılında ise liseler de projeye dâhil edildi.

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılında proje farklı etkinlikler ve ödüllendirme süreci ile uygulandı. 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında paydaşlardan gelen dönütler ışığında yeniden dizayn edildi ve değer sayısı yedi olarak belirlendi. Saygı, sorumluluk, hoşgörü, doğruluk, temizlik, cömertlik ve sabır değerleri işlendi.

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında ise, Milli Eğitim Bakanlığı eğitim programları da göz önüne alınarak sırasıyla; sorumluluk, özdenetim, sevgi, dürüstlük, adalet, saygı, yardımseverlik ve sabır değerlerinin işlenmesi planlandı.

Okullar düzeyinde, gönüllülük esasıyla uygulamaya liderlik edecek ekibin oluşturulması, ilkokullarda serbest etkinlikler dersinin haftada bir saatinin değerler eğitimine ayrılması, tüm okullarımızda uygulamanın takibi için okul müdürünün görevlendireceği bir müdür yardımcısı, bir rehber öğretmen, iki gönüllü öğretmenden oluşan bir komisyon kurulması kararlaştırıldı. Etkinliklerin takibi ve uygulanması için Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde yer alan Değerler Eğitimi kulübünün kurulması önerildi.

Öğrencilere yayın desteği ve uygulamalı etkinlikler çalışmanın temelini oluşturmakla birlikte velilerin de etkin katılımı hedeflenmektedir. Etkinliklerin yanı sıra, öğretmen ve velilere yönelik seminerler düzenlenmeye devam edilecektir. Ayrıca; program paydaşlarından Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin uzman akademik danışmanlığıyla çalışmalar desteklenecektir. Bu çalışmalarla Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP), Değerler eğitimi konusunda “Program” niteliğinde Türkiye’ye öncülük etmeye devam edecektir.