Necmettin Erbakan Üniversitesi

Cem Zorlu

SEDEP, Aydınlık Yarınlarımızın Işığı Olan Bir Proje

Prof. Dr. Cem Zorlu
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü

Okullarımız; değerlerimizi bilen, anlayan ve benimseyip hayatını bu değerlerle donatan bireylerin yetiştirilmesi gibi bir misyona sahiptir.

Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi “SEDEP”; çocuklarımız için rol model olan öğretmen ve velilerin yanı sıra tüm toplumun, değerlerimizi benimseyip çağın getirdiği olumsuzluklar karşısında iyi, doğru ve güzel tercihler yapabilmelerini sağlamaya yönelik bir projedir.

Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve üniversitemizin de içinde bulunduğu ortak bir çalışma ile yürütülen SEDEP, temenni ediyoruz ki, çocuklarımızı küresel ve çok kültürlü bir dünyaya hazırlayacak, hayatın gerçekleriyle yüzleştirecek ve tutum ve davranış gelişimlerini sağlayacaktır.

Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi “SEDEP”, öğrencilerimizin; bilgi beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamak, değerlerimizi benimseyerek uygulamalarına rehberlik etmek amacıyla yürütülen çok değerli ve anlamlı bir projedir. Üniversitemizin bilimsel danışmanlık yaptığı, Selçuklu Belediyesi ‘nin yayın ve materyalleri temin ettiği, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ‘nün okullarda uyguladığı proje, aydınlık yarınlarımıza ışık tutmakta, bizi heyecanlandırmaktadır.

Proje paydaşlarımıza, uygulamanın her aşamasında görev alan arkadaşlarımıza ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.