Sille Tabiat Okulu

Sille Tabiat Okulu

Öğrencilerimize, Doğada yapacağımız atölye çalışmaları ile değerlerimizi kazandırmayı hedeflediğimiz Tabiat Okulu, Selçuklunun en gözde mekânı olan Sille de yer almaktadır. Öğrencilerin doğa ile buluşacağı, doğada yaparak ve yaşayarak güven elde edeceği, el becerilerinin, kişisel, sosyal ve duygusal becerilerinin geliştirileceği, birlikte iş yapabilme yeteneğinin güçlendirileceği düzenli fırsatlar sunulan bir ortamdır. Selçuklu Belediyesi, çocuklarımıza, Sille Baraj Parkında bu ortamı oluşturmuştur.

Tabiat Okulu Modeli; Amerika, Kanada ve Avrupa’da “Orman Okulu” şeklinde modellenmiştir. Türkiye’de ise Tarsus ve İstanbul Şile’de “Doğa Okulu” adı ile açılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığının “Eğitim 2023 Vizyonu”nda da işaret edilen ve her ile kazandırılması önerilen Doğa Okulu uygulaması, daha da geliştirilerek ve Türkiye’ye örnek teşkil edecek şekilde tasarlanmıştır.

Bu model, temelde 3 farklı deneyim noktasından yola çıkmıştır. Bunlar; doğa ortamında, tarımsal faaliyetler, sanatsal faaliyetler ve sportif faaliyetlerdir. Tüm bu faaliyetlerdeki ana hedef, çocuğun kontrollü deneyimler yaşamasına imkân vermektir.

Tabiatını Keşfet

Amaç

Öğrencilerin bilimsel süreç becerileri, yaşam becerileri (analitik düşünme, karar verme, yaratıcı düşünme, girişimcilik, iletişim, takım çalışması) mühendislik ve tasarım becerileri ile donatılmasını, kendini ve yaşadığı çevreyi tanımasını, iletişimi kuvvetli, takım ruhuna sahip bireyler olarak büyümesini, doğaya ve çevreye karşı duyarlı bireyler olarak yetişmesini, doğal yollarla farkındalık sahibi olmalarını sağlamaktır.

Proje Ortakları

Proje; Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve KOP İdaresi Başkanlığı işbirliği ile yürütülecektir.

Selçuklu Belediyesi, Sille Baraj Parkının bir bölümünün tahsisini sağlayarak, öğrenme merkezi binası (atölye), uygulama serası, gözlem kulesi,macera parkuru, fırın yapımlarını gerçekleştirmiş, atölyelere ait makine ve donanımın teminini sağlamıştır. Öğrencilerin ulaşımı da Selçuklu Belediyesince sağlanmaktadır.

Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Proje uygulamaları konusunda okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerine eğitim planlamasını yapmakta ve eğitmenleri belirlemektedir. Sınıf düzeyinde eğitimlere katılacak öğrencilerin tespitini yapamakta ve atölye çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Üniversite öğrencilerinin de atölye çalışmalarında gözetmen olarak yer almalarını sağlayacak ve akademik danışmanlık yapmaktadır.

Hedef Kitle

2018-2019 Eğitim Öğretim yılında, okul öncesi ve ilkokul öğrencileridir.

Hedef Kitlenin Seçimi

Selçuklu ilçe merkezde yer alan ilkokul ve okul öncesi öğretmenlerinden gönüllü başvuru yapan 160 sınıf, atölye çalışmasına alınmıştır.

Seçilecek Öğretmenlerde Aranacak Kriterler

 • Selçuklu ilçesinde temel eğitimde bir sınıfı okutuyor olmak
 • Geçici görevli olmamak
 • Geçmişte en az bir projede görev almış olmak
 • Yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak tercih sebebidir.

Süre

 • Tabiat okulundaki çalışmalar, şubat ayında başlamıştır. Yaz döneminde de yaz okullarına devam eden öğrenciler için planlama yapılmaktadır.
 • Seçilen sınıfın öğretmeni, sınıf seviyesine uygun belirlenen en az altı atölye çalışmasını Tabiat Okulunda doğa ortamında gerçekleştirmektedir.

Atölyeler

 • Zanaat Atölyesi: Ekmek yapımı, tamir bakım, kil çalışmaları, resim, drama, çevreden topladığı materyalleri boyama ve bunlardan süs eşyaları yapma, İğne deliğinden fotoğraf çekimi Kullandıkları materyaller ile su da yüzebilen araçlar yapma
 • Ekoloji Atölyesi (Bulut gözlemi, eko-sistem)
 • Tarım Atölyesi: Çevredeki canlı ve cansız hayatını gözlemleme, tohum ve bitki ekimi ve bakımı, ağaç budama.
 • Doğa Sporları: Yürüyüş, pentatlon, oryantiring, dağcılık, ilkyardım.
 • Ritim Atölyesi: Çevresinde bulduğu doğal materyaller ile ritm aleti tasarlama, doğadaki seslere uygun ritm yapma
 • Arkeoloji Atölyesi: Arkeolojik kazı, tarihi eser inceleme

Atölye Çalışmasındaki Faaliyetler

Her sınıf seviyesinde 8 faaliyet, bu etkinliğe seçilen öğretmenler ve oluşturulacak komisyonlar tarafından planlanmaktadır.

 • Okul öncesi komisyon için beş öğretmen,
 • İlkokul birinci sınıf için beş öğretmen,
 • İlkokul ikinci sınıf için beş öğretmen,
 • İlkokul üçüncü sınıf için beş öğretmen,
 • İlkokul dördüncü sınıf için beş öğretmen,

Üst kurul; sınıf, fen bilimleri, teknoloji tasarım, biyoloji, görsel sanatlar, müzik bede eğitimi öğretmeninden oluşturulmuştur. Komisyon üyeleri alanında uzman olan öğretmenlerden seçilmiştir.

Bütçe

Bütçe, Selçuklu Belediyesi tarafından karşılanmaktadır.

Kazanımlar

Doğa Okulu Projesi kapsamında; Milli Eğitim Bakanlığının eğitim programları perspektifi doğrultusunda belirlediği yetkinlikler ve ders programlarında belirtilen becerilerin çocuklarımıza kazandırılması için destek sağlanmış olacaktır.