Sille Tabiat Okulu

Sille Tabiat Okulu
Tabiatını Keşfet…

Okullarımızın büyük çoğunluğunun eğitime değil, öğretime odaklı olduğu bilinmektedir.  Temel işlevleri bundan asırlarca öncesinde olduğu gibi teoriye dayalı bilgi nakli olarak sürmektedir.

Aslında eğitimin özü; beyinlere bilgi yığmak, miktarını artırmak, depolamak, beyinleri nefessiz bırakmak değil kendimizi anlamak, geliştirmek, tefekkür edebilmek, bilgimizi paylaşmayı öğrenmek, koşulsuz hakiki sevgiyi, evrensel hoşgörüyü ve toplumsal mutabakatı kazandırarak güçlü bir şahsiyet inşa edebilmektir.

Bu eğitim anlayışı eğip bükmek, yönlendirmek ve kalıba sokmak şeklinde değil, insanın özünde (tabiatında) var olan bilginin, yeteneğin, pratiğin ve nihayetinde iyiliğin dışa çıkarılması biçiminde olmalıdır. Eğitimin sadece dört duvar arasında bilgi akışından ziyade doğayla iç içe, özgürce ve keyifle yapılması gerekliliği karşımıza çıkmaktadır.

Çatısız ve duvarsız okul dışı öğrenme ortamı şeklinde 2018-2019 eğitim öğretim yılında “Sille Tabiat Okulu” Türkiye’ye örnek teşkil edecek şekilde tasarlanıp; tarihi geçmişe sahip Selçuklu ilçemizde, “Öğren-Yap-Ol” felsefesi ve üç parçalı bir yapı ile çalışmalarına başlamıştır.

Çocuklarımızın mutluluğunu yarınlara bırakmamak adına; Sille Tabiat Okulu ile öğrencilerin ekosistemle uyum içerisinde tabiatla buluşacağı, yapıp-yaşayıp deneyim ve güven elde edeceği, el becerilerinin, kişisel, sosyal ve duygusal yönlerinin geliştirileceği, birlikte iş yapabilme yeteneğinin güçlendirileceği, değerlerimizin kazandırılacağı ortamlar oluşturulmuştur.

Program kapsamında, eğitim müfredatında yer alan kazanımlar, okul dışı öğrenme ortamlarında yapılan etkinliklerle eşleştirilerek öğrenme süreci devam ettirilmektedir.

Sille Tabiat Okulunda Ne Var?

Sille Tabiat Okulunda temiz hava, su, toprak, ağaçlar, yapraklar ve bol hayal gücü var. Çocukların doğasına uygun bir öğretim modeli var. Çocuk pasif bir öğrenici konumunda değil, bir kâşif olarak karşımıza çıkmakta.

Çünkü çocuğun tabiatında keşfetmek var!

Çocuklar Tabiatla İç İçe Olmalı

Birçok bilimsel araştırma; tabiat ile hafızanın, sağlığın ve öğrenmenin olumlu bir etkileşimi olduğunu göstermektedir.

Yapılan gözlem ve deneyimler sonucunda tabiattaki eğitim/etkinliklerle öğrencinin daha rahat odaklandığı, öğretmenin çocukları daha az uyardığı, bunun da öğrenme ve hafıza üzerine olumlu katkısı olduğu görülmektedir.

Sille Tabiat Okulu eğitimleri, üç farklı deneyim noktasından hareketle doğada yapılan tarımsal, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlerden oluşmaktadır. Tüm bu faaliyetlerdeki ana hedef, çocuğun kontrollü deneyimler yaşamasına imkân vermektir.

SİLLE Tabiat Okulu Eğitim Programı (PDF)

  GÖRÜNTÜLE

  İNDİR

Bu üç farklı deneyim, aşağıdaki atölye çalışmalarıyla uygulanmaya başlamıştır.

Zanaat Atölyesi: Atık malzemeler ya da tabiattan elde edilen çeşitli materyallerle çizim, tasarım ve üç boyutlu uygulamalar yapma, yeniden üretme.

Etkinlikler: Tamir bakım, kil çalışmaları, suda yüzebilen araçlar yapma, doğadan bulunan malzemelerle kuş yuvası yapımı, aynı zamanda kuş gözlemi, köprü, park yapımı.

Ekoloji Atölyesi: Toprağa dokunma, bitki yetiştirme, diğer canlıların farkına varma ve koruyup saygı duyma, rızkın Allah’tan geldiğini bilme. Allah’ın (cc) yaratma gücünü düşünme, bitkinin yetişme sürecini, nasıl hayat bulduğunu gözlemleme.

Etkinlikler: Ekmek yapımı, hamur ve yoğurt mayalama, çevredeki canlı ve cansız hayatı gözleme, tohum-bitki ekim ve bakımı, ağaç budama, bitki albümü yapma, böcek oteli, renk avcıları, define avcıları, sera çalışması.

Bilim Atölyesi: Keşfetme duygularını destekleme, fen bilimlerine olan ilgilerini artırma, laboratuvar deneyleri yapma, neden-sonuç ilişkisi kurarak öğrenme.

Etkinlikler: Astronomi, bulut gözlemi, güneş saati, güneş gözlemi, kayaçları inceleme, pusula kullanımı, mikroskobik canlıları inceleme.

Doğa Sporları: Tabiatta yaşam alanı oluşturma ve hayatta kalma becerilerini geliştirme, engelleri aşmak için çaba sarf etme, ekosistemi tanıma, Allah’ın insanlara sunduğu nimetleri idrak etme, grup çalışması ve uyumu sağlama, iş bölümü ve sorumluluk alma, bilişsel ve fiziksel becerileri artırma, doğal hayatı gözlemleme.

Etkinlikler: Ateş yakma, düğüm atma, doğa yürüyüşü, dağcılık, oryantiring, ilk yardım, geleneksel oyunlar (çelik-çomak, misket), balık tutma, çadır kurma, doğada oturuş teknikleri.

Ritim Atölyesi: Sesleri tanıma, tabiattaki ahengi fark etme, etkili dinleme.

Etkinlikler: Tabiatta bulduğu materyaller ile ritim aleti tasarlama, tabiattaki seslere uygun ritim yapma.

Sanat Atölyesi: Hayal gücünün sınırlarını bilme, kendilerini farklı şekilde ifade etme becerilerini geliştirme.

Etkinlikler: Süs eşyası yapımı (taş boyama, hayalimdeki figür, ip-ağaç dalı ve doğal bitki örtüsünden çiçek yapımı) iğne deliğinden fotoğraf çekimi, çamur ve kil çalışmaları, arkeolojik kazı, tarihi eser inceleme, doğada resim yapma, Arazi Sanatı (Land Art).

Masal Atölyesi: Etkili dinleme ve yorumlama, hayal kurma, estetik düşünme.

Etkinlikler: Masal anlatımı, drama, tekerleme, deyim, atasözü, bilmece etkinlikleri.

Organik Gıda Atölyesi: Sağlıklı beslenmenin önemini kavrama, Doğal gıdaları tanıma, yapay koruyucu ve renklendirici maddelerden uzak durma.

Etkinlikler: Meyve kurutma, turşu kurma, pekmez yapma.

2020 yılında, mevcut atölyelere yenileri ilave edilmiştir. Bunlar;

–    Yaşam Becerileri Atölyesi,

–    Tohum Atölyesi

–    Geleneksel Konya Çocuk Oyunları Atölyesi

–    Ziraat Atölyesi

–    Gözlem Atölyesi

–    Ahşap/Çini Atölyesi

–    Satranç Atölyesi

Atölye çalışmalarıyla öğrencilerin bilimsel süreç becerileri, yaşam becerileri (analitik düşünme, karar verme, yaratıcı düşünme, girişimcilik vb.) ve tasarım becerileri ile donatılması; kendini ve yaşadığı çevreyi tanıması, iletişimi kuvvetli, takım ruhuna sahip, doğaya ve çevreye karşı duyarlı bireyler olarak büyümesi ve doğal yollarla farkındalık sahibi olmaları hedeflenmektedir.

PROJE ORTAKLARI

Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliği ile yürütülmektedir.

Selçuklu Belediyesi;

Sille Himmet Ölçmen Baraj Parkın bir bölümünün Tabiat Okulu için tahsis edilmesi, atölyelerin oluşturulması, etkinliklerde kullanılan materyal ve malzemenin temini, öğrencilerin ulaşımının sağlanmasından sorumludur.

Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü;

Sille Tabiat Okulunda uygulanacak eğitim programlarının hazırlanması, görev alacak öğretmenlerin eğitilmesi, programa dahil öğrencilerle atölye çalışmalarının gerçekleştirilmesinden sorumludur.

Necmettin Erbakan Üniversitesi;

Üniversitenin ilgili bölümlerindeki öğrencilerin, proje kapsamındaki atölye çalışmalarında yer almalarının sağlanması, projeye akademik danışmanlık yapmaktan sorumludur.

Hedef kitlesi, Selçuklu İlçesinde yer alan okul öncesi, ilkokul öğrenci ve öğretmenleri olan Sille Tabiat Okulu, ilçe merkezine 7 km uzaklıkta yer alan, Sille Himmet Ölçmen Baraj Parkı içerisinde, ormanlık bölgelerin bulunduğu 27.193 metrekarelik alana sahiptir.

HEDEFİMİZ; kendini tanıyan, tabiatı keşfeden, iş birliği yapma yeteneğine sahip ve öz güveni gelişmiş nesiller yetiştirmektir.