Sille Tabiat Okulu

Sille Tabiat Okulu
Tabiatını Keşfet…

Okullarımızın büyük çoğunluğunun eğitime değil, öğretime odaklı olduğu bilinmektedir. Temel işlevlerinin bundan asırlarca öncesinde olduğu gibi, tekdüze içerik nakli olarak sürmektedir.

Aslında eğitimin özü; beyinlere bilgi yığmak, miktarını artırmak, beyinleri nefessiz bırakmak değil, kendimizi anlamak, geliştirmek, tefekkür edebilmek, bilgimizi paylaşmayı öğrenmek, çocukları insanlığa yöneltmek, kalbini yüceltmek ve güçlü şahsiyetini inşa edebilmektir.

Eğitim, insana insanlığı, koşulsuz ve hakiki sevgiyi, evrensel hoşgörüyü ve toplumsal mutabakatı kazandırmaktır.

Bu eğitim anlayışı, eğmek bükmek, yönlendirmek ve kalıba sokmak şeklinde değil, insanın tabiatında var olan bilginin, yeteneğinin, pratiğin ve nihayetinde iyiliğin dışa çıkarılması biçiminde olmalıdır. Sadece dört duvar arasında bilgi akışından ziyade doğayla iç içe, özgürce ve keyifle yapılması gerekliliği karşımıza çıkmaktadır.

Buradan hareketle Selçuklu’nun en gözde mekânı olan Sille’de, doğal ortamda duvarsız ve çatısız alternatif eğitim modeli olan “Sille Tabiat Okulu” “Öğren, Yap, Ol” felsefesiyle üç parçalı bir yapı ile çalışmalar yürütülmektedir.

Çocuklarımızın mutluluğunu yarınlara bırakmamak için, yaptığımız atölye çalışmaları ile değerlerimizi kazandırmak hedeflemektedir. Bu “Açık Hava Okulu”, öğrencilerin doğa ile buluşacağı, yaparak ve yaşayarak güven elde edeceği, el becerilerinin, kişisel, sosyal ve duygusal becerilerinin geliştirileceği, birlikte iş yapabilme yeteneğinin güçlendirileceği düzenli fırsatlar sunulan ortamlar oluşturulmaktadır.

“Eğitim 2023 Vizyonu”nda da işaret edilen ve her şehre kazandırılması önerilen Tabiat Okulu Uygulaması, daha da geliştirilerek Türkiye’ye örnek teşkil edecek şekilde tasarlanmıştır.

Sille Tabiat Okulu’nda 3 farklı deneyim noktasından yola çıkmıştır. Bunlar doğa ortamında; tarımsal faaliyetler, sanatsal faaliyetler ve sportif faaliyetlerdir. Tüm bu faaliyetlerdeki ana hedef, çocuğun kontrollü deneyimler yaşamasına imkân vermektir.

Bu üç farklı deneyim aşağıdaki şekilde uygulamaya konulmuştur.

  • Zanaat Atölyesi: Ekmek yapımı, tamir bakım, kil çalışmaları, resim, drama, çevreden topladığı materyalleri boyama ve bunlardan süs eşyaları yapma, İğne deliğinden fotoğraf çekimi, kullandıkları materyaller ile su da yüzebilen araçlar yapma
  • Ekoloji Atölyesi (Bulut gözlemi, eko-sistem)
  • Tarım Atölyesi: Çevredeki canlı ve cansız hayatını gözlemleme, tohum ve bitki ekimi ve bakımı, ağaç budama.
  • Doğa Sporları: Yürüyüş, pentatlon, oryantiring, dağcılık, ilkyardım.
  • Ritim Atölyesi: Çevresinde bulduğu doğal materyaller ile ritim aleti tasarlama, doğadaki seslere uygun ritim yapma
  • Arkeoloji Atölyesi: Arkeolojik kazı, tarihi eser inceleme

Atölye çalışmalarıyla hedeflenen asıl amaç ise; öğrencilerin bilimsel süreç becerileri, yaşam becerileri (analitik düşünme, karar verme, yaratıcı düşünme, girişimcilik, iletişim, takım çalışması ) mühendislik ve tasarım becerileri ile donatılmasını, kendini ve yaşadığı çevreyi tanımasını, iletişimi kuvvetli, takım ruhuna sahip bireyler olarak büyümesini, doğaya ve çevreye karşı duyarlı bireyler olarak yetişmesini, doğal yollarla farkındalık sahibi olmalarını sağlamaktır.

Bunun yanında çocuklara küçük yaşlardan itibaren az tüketmek, tekrar kullanmak ve geri dönüştürmek öğretilerek, sürdürülebilirlik hep ön planda yer alması planlanmaktadır.

“Sille Tabiat Okulu; ilk kez okuldan uzaklaşmaktır, ilk kez evden ayrılmaktır, ilk kez dijital bağdan kopmaktır, ilk kez doğal ortamda deneyim kazanmaktır.”

Ayrıca çocuklar; tabiatın büyüsünü keşfetmelerine, doğa konusundaki meraklarını gidermelerine, birbirleriyle işbirliği yapmalarına, özgüvenlerini geliştirmek için makul derecede risk almalarına ve ekolojiyle bağ kurmalarına olanak sağlanmıştır.

Neden SEDEP Tabiat Okulu?

Çocuklar neden tabiatla iç içe olmalı? Sorusunun cevabı aşağıdaki araştırmada özetlenmiştir.

“SİZİ bir odaya alıp sesli olarak bazı rakamlar okuyacağım. Siz de okuduğum her rakamı, tersten bana okuyacaksınız. Bu testi bitirdikten sonra, sizi 50 dakika ‘şehir içine’ yürüyüşe göndereceğim. Yürüyüşten dönünce testi tekrar yapacağım. Acaba yürüyüşten sonra, testteki performansınız artar mı azalır mı?

Peki, sizi ‘şehir içine’ değil de ‘doğaya’ yürüyüşe göndersem ne olur?

D0ğa ve Hafıza

Michigan Üniversitesi’nden Prof. Marc Berman tam olarak bu araştırmayı yapıyor. Deneklere hafıza testi yaptıktan sonra bazılarını ‘doğaya’, bazılarını ‘şehir içine’ yürümeye gönderiyor.

Yürüyüşten sonra aynı testi tekrar yapıyor ve görüyor ki doğada yürüyenlerin hafızalarını kullanma kapasitesi yüzde 20 artıyor.

Şehir içinde yürüyüş de katkı sağlıyor ama daha az. Sonuçta yürümek gibi bir egzersiz her zaman beyni daha iyi çalıştırır.

Peki, sizi yürütmesem, sadece doğa resimleri göstersem?

Prof. Berman bu deneyi de yapıyor. Denekler hiç yürümüyor. Bazıları ‘şehir’ resimlerine bazıları ‘doğa’ resimlerine bakıyor. Aynı şekilde doğa resimlerine bakanlar hafıza testinde çok daha başarılı oluyor. Yani, yürüme olmasa bile doğaya maruz kalmak hafızayı geliştiriyor.

Peki, bu mantıkla okullarda öğrenmenin kalitesini arttırabilir miyiz?

Testler ve gözlemler sonucunda görüyor ki doğada ders yapmak öğrencinin odaklanmasını iki kat daha arttırıyor.

Doğada, öğretmen çocukları çok çok az uyarıyor. Çünkü çocuklar çok rahat odaklanabiliyor. Doğanın, öğrenme ve hafıza üzerine bu kadar olumlu katkısı var.

Biz acilen okullarımızda çocukları doğayla bütünleştirmeliyiz.”

Bu makalede de vurgulandığı gibi, Sille Tabiat Okulu’nda; temiz hava, toprak, ağaçlar, yapraklar, hayal gücü var. Çocuk pasif bir öğrenici konumunda değil, bir kâşif olarak karşımıza çıkmakta ve tabiatla bütünleşmektedir.

 

 

Proje Ortakları

Proje; Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve KOP İdaresi Başkanlığı işbirliği ile yürütülecektir.

Selçuklu Belediyesi, Sille Baraj Parkının bir bölümünün tahsisini sağlayarak, öğrenme merkezi binası (atölye), uygulama serası, gözlem kulesi,macera parkuru, fırın yapımlarını gerçekleştirmiş, atölyelere ait makine ve donanımın teminini sağlamıştır. Öğrencilerin ulaşımı da Selçuklu Belediyesince sağlanmaktadır.

Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Proje uygulamaları konusunda okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerine eğitim planlamasını yapmakta ve eğitmenleri belirlemektedir. Sınıf düzeyinde eğitimlere katılacak öğrencilerin tespitini yapamakta ve atölye çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Üniversite öğrencilerinin de atölye çalışmalarında gözetmen olarak yer almalarını sağlamak ve akademik danışmanlık yapmaktadır.

Süre

  • Tabiat okulundaki çalışmalar, şubat ayında başlamıştır. Yaz döneminde de yaz okullarına devam eden öğrenciler için planlama yapılmaktadır.
  • Seçilen sınıfın öğretmeni, sınıf seviyesine uygun belirlenen en az altı atölye çalışmasını Tabiat Okulunda doğa ortamında gerçekleştirmektedir.

Kazanımlar

Doğa Okulu Projesi kapsamında; Milli Eğitim Bakanlığının eğitim programları perspektifi doğrultusunda belirlediği yetkinlikler ve ders programlarında belirtilen becerilerin çocuklarımıza kazandırılması için destek sağlanmış olacaktır.