SEDEP Hakkında

Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP); Selçuklu ilçesinde öğrenim gören okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yöneliktir. Öğrencilerin; sorumluluklarını taşıyabilecekleri, makul seçimler yapabilmelerine imkân sağlayacak bilgi, beceri ve yeteneklerin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Öğrencilerin gelişimsel düzeyleri çerçevesinde belirlenen sekiz (8) temel değer eksene alınmıştır. Proje ile, değerlerimizin kazanılmasını akademik başarı kadar önemli gören bir bilincin paylaşılıp benimsenmesine katkı sunulmaktadır. “Temel insani değerlerin kazandırılması” olarak tanımlanabilecek bu çaba, Türk Millî Eğitim Temel Kanun’u ve ders programlarının kazanımları incelendiğinde de açıkça görülmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiş eğitim öğretim süreçlerinde vurgulanmak/odaklanmak üzere, Selçuklu ilçesinde öğrenim gören okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin, belirlenen 8 (sekiz) değerimizi; derinlemesine tanımalarına, sevmelerine ve benimseyerek uygulamalarına, davranışlarına olumlu katkı sağlanmasına rehberlik edilmektedir. Değerler eğitimi çalışmalarına yardımcı olacak malzeme ve materyal desteği sunulmakta, ayın değeri ile ilgili uygulama ve etkinlikler organize edilmektedir.

Yükselen şiddet eğilimleri, anne-babaya, öğretmene, yetkili kişilere karşı gelme ve isyan, sahtekârlıkta artış (yalan söyleme, yolsuzluk, hırsızlık vs.), iş ahlakında düşüş, kişisel ve toplumsal sorumluluk bilincinde azalma, kendine zarar verici davranışlarda (madde bağımlılığı, intihar vb.) artış tüm dünya ‘da insanlık sorunu haline gelmiştir. Bu tür olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla, Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP) ile; öğrenci merkezli, öğretmen, veli ve tüm toplum, değerler konusunda bilgilendirilmekte, adalet, sorumluluk, hoşgörü ve nezaket için önemli mesajlar verilmesine katkı sağlanmaktadır.

Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP), öğrencilere temel insani değerlerin kazandırılmasını amaçlayan ve resmî müfredatla birlikte uygulanmaya müsait bir program arayışının ürünü olarak, 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılında başlamıştır.

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında ise öğrenci ve veli etkinlikleriyle donatılarak yeniden tasarlanan proje, pay­daşların da desteği ve katılımlarıyla uygulanmıştır.

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılında ise etkinlikler zenginleştirilmiş ve kazanılmış tecrübe ile proje geliştirilerek yeniden revize edilmiş, ortaöğretim öğrencilerini de içine alacak etkinlikler ilave edilmiştir. Ayrıca öğretmen ve veliler için de seminerler yapılmıştır.

Tüm paydaşlardan alınan dönütler sonucu, 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılında proje yeniden güncellenmiş, veli ve öğretmenlerimizin de içinde olduğu çalışmalara yer verilerek tüm toplumu kucaklayacak nitelikte etkinlikler belirlenmiştir.

Proje, 5. yılı olan 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında; yeni etkinlikler ve farklı materyallerle uygulanmış, Başbakanlık Tanıtma Fonu’ndan destek alarak uluslararası bir boyut kazanmış, “Türkiye Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP) ile Değerlerini Tanıtıyor” etkinliği kapsamında KKTC ve Bosna-Hersek’te faaliyetler düzenlenmiştir.

SEDEP, 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında program olarak uygulanacaktır. Program kapsamında; yeni etkinlikler ve farklı materyaller kullanılacaktır. SEDEP, Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programlarını destekleyici, misyonuna uygun bir çerçevede planlanmıştır. Programın etki alanının genişletilmesi amacıyla, 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında da ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyetler yapılacaktır.