Özdenetim 4.0

Her alanda gelişmiş ülkelerle rekabet etmek istiyorsak 21’inci yüzyıl becerilerine sahip, inovasyon yapan ve bunları pazarlayabilen, girişimci ruha sahip bireylere ihtiyacımız vardır.

Dördüncü büyük kırılma anlamına gelen Endüstri 4,0; dijital dönüşüm çağına ve endüstriyel devrime hem birey hem de toplum bazında adapte olmayı gerektirmektedir.

Amaç sadece bilgi ve teknolojiyi tüketen değil; aynı zamanda düşünen, hayal eden, problemi veya ihtiyacı tanımlayan, tasarlayan, tasarımlarını üreterek hayata geçiren ve bunları paylaşan bireyler oluşturmaktır.

Dijital dönüşüm, beraberinde big data, nesnelerin interneti (IoT), yapay zeka ve nihayetinde makinaların kendi kendisini kontrol etmesi anlamına gelen “Endüstri 4.0” insanlık için en önemli atılım durumundadır.

Ancak makinaların kendi kendini kontrol etmesinden daha önemli olan belki de insanların kendi kendini kontrol etmesidir. Çocuklarımıza verebileceğimiz en güzel hediye öz denetim sahibi olmalarını sağlamaktır.

Öz denetim sahibi olan bireyler; duygularını dengeleyebilen, tepkilerini kontrol edebilen, nerede ne şekilde davranacağını iyi planlayan, mutlu, huzurlu ve insanların huzurunu kaçırmayan, sorunlara takılıp kalmayan, aksine çözüm odaklı olan, mutlu oldukları dışarıdan belli olan ve kendileriyle barışık insanlardır.

Kendini keşfet…
Kendini fark et…
Kendini kontrol et…

Bu fikirden yola çıkarak ilçemizdeki okullarda Özdenetim 4.0 projesini hayata geçirip, öğrencilerimizin kendi öz kontrollerini sağlamaları hedeflenmektedir. Özdenetim 4.0 Proje okullarında öğrencilerin otokontrollerini sağlamalarına olanak sağlayan 4 etkinlik planlanmaktadır.

1.0

STOP (Sürdürülebilir Temiz Okul Projesi)

Projenin uygulandığı okullarda, “Geleceğini Kirletme!” sloganıyla uygulamaya geçilmesi planlanan ve öğrencilerin temizlemekten öte kendi öz kontrollerini sağlayıp çevrelerini kirletmemelerinin hedeflendiği STOP projesi uygulanacaktır.

2.0

Gürültü Kirliliğine Son

Zaman yönetimi, planlama/karar verme, uygulama ve denetleme süreçlerinden oluşan daimi bir döngüdür. Zaman hayatın kendisidir. Mutluluk başarıya, başarı ise zamanı değerlendirmeye bağlıdır. Projenin uygulandığı okullarda, ders ve giriş çıkışlarında zil çalmayacak, zaman yönetimi en verimli şekilde uygulanacaktır.

3.0

Görevlisi Olmayan Kantin

Projenin uygulandığı okullarda, öğrenciler arasında dürüstlük ve yardımseverlik duygularının güçlenmesine katkı sunan, SEDEP kapsamında yılın belirli zamanlarında uygulanan “İtimat Bakkaliyesi” etkinliği yıl boyunca uygulanacaktır.

4.0

Öğretmen(siz)siniz

Projenin uygulandığı okullarda tüm sınıflarda sınavlar gözetmensiz olarak yapılacaktır. Bu proje ile öğrencilere eleştirel düşünme, yaratıcılık, birlikte çalışma ve uyum, bilişsel esneklik, hizmet odaklılık, inovasyon, üretkenlik, girişimcilik ve zaman yönetimi gibi beceriler kazandırılacaktır. Nihai hedefimiz ise; Endüstri 4.0 çağında soluk alabilen eğitim ortamları hazırlayarak, güçlü ve büyüyen bir özdenetim dalgası oluşturmaktır.