Hedeflerimiz

  • Hedef kitlesi Temel Eğitim ve Ortaöğretim öğrencileri olan program kapsamında gerekli kaynaklar ve etkinlik ortamları sağlanarak aile, okul ve çevrenin iş birliği organize etmek,
  • Öğrencilerde, sorumlulukla­rını taşıyabilecekleri seçimler yapabil­melerine imkân sağlayan bilgi, beceri ve yetenekleri geliştirmek,
  • Değerlerimizi bilen, anlayan ve benimseyip hayatını bu değerlerle zenginleştiren bireyler yetiştirmek,
  • Eğitim-öğretim paydaşlarının iş birliklerini arttırmak üzere, değerler eğitimi çalışmalarına yardımcı olacak malzeme ve materyal desteği sunmak,
  • Ayın değeri ile ilgili uygulama ve etkinlikler yaparak değerler eğitimi konusunda farkındalık düzeyini arttırmak.
  • Selçuklu ’da ve yurtdışında belirlenen kardeş okullarda; öğretmenlerin, velilerin ve bu kurumlarda öğrenim gören öğrencilerin, iş birliği içinde ortak hareket etmelerini sağlayacak stratejiler geliştirmek,
  • Çağın getirdiği olumsuz durumlar karşısında, okullar, öğrencilerine iyi tercihler yapabilmek için seçenekler gösterebilmeli ve aynı zamanda bu tercihleri yapabilme stratejilerini sunabilmelidir. Bu nedenle;
  • Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP) ile, öğrencilerin küresel ve çok kültürlü bir dünyaya hazırlanması, hayatın gerçekleriyle yüzleştirilerek ve eleştirel düşünmeyi teşvik ederek sorumlu davranmasını sağlamak.
  • Öğrenim çağındaki her bir bireyin, uygun ahlaki kararlar ve davranışlar sergilemesine yardımcı olacak değerler ve becerilerle donatmak.